nieuws

Ontwikkelaars transformeren Eemskanaalzone

Projectontwikkeling

VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en woningcorporaties Lefier en Nijestee hebben op 21 juni met gemeente Groningen een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een deel van de Eemskanaalzone.

Ontwikkelaars transformeren Eemskanaalzone
intentieovereenkomst Eemskanaalzone

De partijen hebben het voornemen hun grondposities bijeen te brengen, zodat een hoogwaardige woningbouwontwikkeling van het gebied kan worden gerealiseerd. Het gaat om het deelgebied direct oostelijk van het Balkgat aan de noordzijde van het Eemskanaal. De locatie aan de oostkant van de stad is ruim 4,5 hectare groot en vormt door de ligging aan het Eemskanaal de schakel tussen het centrum van Groningen en Meerstad.

Het gebied krijgt, zeker vlakbij de binnenstad, een hoogstedelijk karakter en moet als belangrijk nieuw deel van de stad een aantrekkelijke verbinding vormen tussen het centrum en Meerstad. De intentieovereenkomst die nu is getekend, vormt het feitelijke startpunt voor de bouw van vooral heel veel woningen met hier en daar buurtgerelateerde functies in de plint.

De ontwikkeling start aan de westzijde van de Eemskanaalzone. De overige locaties in de Eemskanaalzone zullen later stapsgewijs ontwikkeld worden. Zo ontstaat een nieuw stadsdeel aan het water. Binnen een periode van tien jaar zal daarmee ook Meerstad een logisch onderdeel van de stad worden. Op dit moment is een groot deel van het gebied nog in gebruik als verouderd industrie- en bedrijventerrein.

Met de visie Eemskanaalzone, Stad aan het water (2018) heeft de gemeente Groningen de eerdere visie uit 2006 geactualiseerd. De herijkte visie is afgestemd op de omgevingsvisie Next City en de gewenste verankering van Meerstad aan Groningen. De komende tijd volgt de stedenbouwkundige uitwerking en de planologische procedures. De bouw van de eerste woningen zal naar verwachting binnen enkele jaren starten.

Reageer op dit artikel