nieuws

In drie jaar niet zo weinig vergunningen voor nieuwbouw als nu

Projectontwikkeling

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen  was in het eerste kwartaal van 2019 het  laagste in drie jaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

In drie jaar niet zo weinig vergunningen voor nieuwbouw als nu

Voor de bouw van ruim 12,5 duizend woningen werd in het eerste kwartaal van 2019 een vergunning afgegeven. Dat is ruim een kwart minder dan in het eerste kwartaal van 2018 en het laagste aantal in drie jaar tijd. In 2017 en 2018 werden nog voor ongeveer 70 duizend te bouwen woningen vergunningen afgegeven. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks nog voor gemiddeld 80 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend.

Doorlooptijd twee jaar

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een vroege indicator voor wat in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. Woningtransformaties (het omzetten van niet-woningen zoals kantoren in woningen) zijn niet in deze cijfers opgenomen. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar.

Vergunde bouwkosten

Niet alleen het aantal vergunde woningen was lager, maar ook de vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouw van woningen was aanzienlijk lager. De totale bouwkosten van afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen daalde in het eerste kwartaal 2019 met 8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de bouwkosten voor de bouw en verbouw van woningen. Deze daalden met bijna 17 procent. De vergunde bouwkosten voor de bedrijfssector stegen juist met ruim 10 procent.

Meer omzet

Het beeld dat uit de cijfers over de bouwbedrijven naar voren komt is niet eenduidig. Positief is dat de omzet van de bouw is in het eerste kwartaal van 2019 met 11,4 procent steeg vergeleken met een jaar eerder. Het is meer dan tien jaar geleden dat de bouwomzet zo sterk steeg in een eerste kwartaal. Voor het eerst sinds 2008 slaagden grote bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw erin om het omzetniveau van vóór de crisis te bereiken.

Meer faillissementen

Daar staat tegenover dat het aantal faillissementen in de bouwsector nog altijd oploopt. In het eerste kwartaal van 2019 zijn 114 faillissementen uitgesproken in de bouw (exclusief projectontwikkeling), 16 procent meer dan een jaar eerder. Sinds juni 2018 stijgt het aantal faillissementen in de bouw elke maand. Het ondernemersvertrouwen onder de bouwers was aan het begin van het tweede kwartaal lager dan de kwartalen daarvoor. Een kwart van de bouwers gaf aan dat een tekort aan personeel hun activiteiten hindert.

Reageer op dit artikel