nieuws

Bouwers: ‘Opdrachtgevers snappen niets van de bouw’

Projectontwikkeling

Opdrachtgevers snappen niet hoe het werkt in de bouwwereld, maar willen wel altijd de laagste prijs. Dit blijkt uit de Grote Bouw Enquête van Cobouw en onderzoeksbureau SAMR onder een kleine 500 bouwprofessionals. 

Bouwers: ‘Opdrachtgevers snappen niets van de bouw’

Op de vraag in de enquête of opdrachtgevers wel voldoende kennis van de bouwpraktijk hebben antwoordt slechts 16 procent bevestigend. Bijna de helft van de respondenten vindt zelfs dat de opdrachtgevers er niets van snappen. Slechts 21 procent is het eens met de stelling dat opdrachtgevers zich als partner opstellen bij bouwproducten. 79 procent weet dat niet zo net niet of is het er niet meer eens.

Focus op prijs

De focus op prijs prevaleert bij opdrachtgevers en dat zorgt volgens ruim driekwart van de respondenten voor afremmende innovatie en minder kwaliteit in hun bouwprojecten. Volgens hen moet de ‘laagste prijszucht’ bij opdrachtgevers verdwijnen om te kunnen voorzien in de bouwbehoeften. Een respondent: ‘De branche is ten dode opgeschreven. Het lukt niet om meerwaarde betaald te krijgen. Elk product is, in ogen van de afnemer, gelijkwaardig. Dus dan rest enkel de laagste prijs als criterium.’

Marges te laag

Ook al is er veel werk, uit de enquête blijkt dat 68 procent vindt dat de marges in de bouw nog altijd te laag zijn. Aanbestedingen doen dan ook bij voortduring pijn. 70 procent vindt dat er bij aanbestedingen nog steeds een scheve risicoverdeling is en dat bouwers daar te veel pijn lijden. Ook denkt ruim de helft dat het MKB in het huidige systeem van aanbestedingen steeds minder kans maakt. Bijna de helft is ook van mening dat het aanvechten van een gunning geen zin heeft. Iets meer dan de helft (55 procent) vindt dat de winstkansen bij een tender nu te klein zijn en ongeveer eenzelfde percentage heeft steeds vaker te maken met discussies over meerwerk.

De klant moet maar accepteren dat het niet meer zo snel gaat als twee jaar geleden

Succesvol opereren

De respondenten die het moeite kost om momenteel succesvol in de bouw te opereren, is bijna net zo groot als de groep die vindt dat het niet zo is. 28 procent vindt het niet moeilijk en 25 procent vindt het wel moeilijk. Mensen uit de infra-hoek klagen het hardst en installateurs zijn het meest positief. Een respondent zegt: ‘De druk op projecten is hoog. De bekwaamheid van het personeel loopt terug. Iedereen is te druk. De prijzen stijgen en de budgetten zijn vaak te laag, waardoor tenders gecanceld worden.’ Een ander zegt: ‘Het is lastig om nu de vraag te kunnen beantwoorden van de klant. Alles is overstuur momenteel. De klant moet maar accepteren (en wij ook) dat het niet meer zo snel gaat als twee jaar geleden.’

 

Reageer op dit artikel