Absorberende bestrating voorkomt wateroverlast

Absorberende bestrating voorkomt wateroverlast

Bij de afgelopen duurzaamheidschallenge van Altera Vastgoed NV en The Green Village kwam de ZOAK- bestrating van TileSystems als beste uit de bus. Dit is bestrating die het regenwater absorbeert. "Een vernieuwende innovatie, die mogelijk snel in onze portefeuille kan worden geïmplementeerd," aldus de jury.

Op 28 mei organiseerden Altera Vastgoed NV en The Green Village een duurzaamheidschallenge.

The Green Village is een regelluw openlucht laboratorium voor duurzame innovaties op de TU Delft Campus. Hier bouwen, onderzoeken, testen en demonstreren onderzoekers en ondernemers in nauwe samenwerking met overheden en publiek hun duurzame innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving. Er wordt gewoond, gewerkt én geleerd. Door aandacht te besteden aan technische, bedrijfseconomische, sociaal maatschappelijke en regel/beleidsmatige uitdagingen, helpt The Green Village innovatieve partijen versnellen van theorie naar praktijk.

Kandidaten en winnaars

Altera heeft uit alle innovaties er zes geselecteerd: Flowsand (AquaFlow), Bufferblock (Bufferblock BV), Spogro (Green Soil Bag B.V.), Flatmate (Sanura), ZOAK-bestrating (TileSystems) en Buffertrottoir (Waste Works).

De ZOAK-bestrating levert een bijdrage aan het terugdringen van zowel wateroverlast als hittestress.”

Deze zes innovaties vallen binnen de thema’s Klimaatadaptieve stad en Duurzaam bouwen & renoveren. Gericht op het gebied van hergebruik restwarmte, waterbuffering en vergroting van de biodiversiteit.

De zevenkoppige Altera jury heeft als winnaar ZOAK-bestrating van TileSystems gekozen. “Dit is een vernieuwende innovatie, die mogelijk snel in onze portefeuille kan worden geïmplementeerd en waarmee het een volgende stap kan zijn in het klimaatadaptiever en duurzamer maken van de portefeuille”, aldus de jury.

De ZOAK (Zeer Open Afval Keramiek) bestrating van Tilesystems absorbeert het regenwater, waardoor er mindert water afgevoerd hoeft te worden via traditionele afvoersystemen. In combinatie met diverse onderbouwsystemen, kan het gebufferde water in warme periodes via de bestrating verdampen, hetgeen zorgt voor verkoeling. Hiermee levert de ZOAK-bestrating een bijdrage aan het terugdringen van zowel wateroverlast als hittestress.

Altera en duurzaamheid

Altera streeft er naar om haar portefeuille blijvend te verduurzamen door de inzet van bewezen oplossingen en het blijvend zoeken naar duurzame technische innovatie die binnen de portefeuille past en toepasbaar is op bestaande- en/of nieuwbouw. Zo heeft Altera het afgelopen jaar de laatste fase afgerond om alle eengezinswoningen van zonnepanelen te voorzien en zijn er op diverse locaties iWells (batterijopslag zonne-energie) en Hydraloops (hergebruik water) als pilot geplaatst.

Dit artikel is gesponsord door Altera Vastgoed

Bezoek ook het partnerdossier op Vastgoedmarkt.nl.