nieuws

Vastgoedbibliotheek: Pas verschenen

Loopbaan

Maandelijks verschijnen nieuwe publicaties in de Vastgoedbibliotheek van de Amsterdam School of Real Estate (Asre). Hier een greep uit de meest recente publicaties.

Vastgoedbibliotheek: Pas verschenen

Tussen de letter en de geest: een onderzoek naar de wijze waarop corporaties governance inbedden in hun organisatie

Brigitte Broijl

In de corporatiewereld wordt legitimiteit en good governance voor- en achteraf geborgd en getoetst. Maar die verantwoording en controle zegt niets over de invulling in de dagelijkse praktijk van governance en de daarvoor ingestelde Governancecode woningcorporaties 2015. Deze scriptie doet een kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop intern toezichthouder, bestuur en organisatie van een woningcorporatie invulling geven aan governance en de Governancecode gedurende de procesbewakingsfase. Geconcludeerd wordt dat de code als begrip niet leeft in de organisaties. Daarentegen vindt men dat het moet gaan om vertrouwen, het voeren van een eenduidige koers en het creëren van transparantie, verantwoordelijkheid en een veilige omgeving waarbinnen de dialoog gevoerd wordt. Daar is tijd voor nodig: hoewel er nuanceverschillen zijn, kenmerken de culturen zich door een robuustheid die niet gemakkelijk een grote koersverandering toelaat. Ten slotte mag vanuit de extern toezichthouder meer aandacht komen te liggen op de situ-atie binnen de organisatie in plaats van alleen op de cijfers. Uiteindelijk is het een balanceren tussen de letter en de geest.

Scriptie in het kader van de MRE- opleiding, jaargang 2015-2017, aan de Amsterdam School of Real Estate.

De noodzaak van nieuwe kantoren in het Rotterdam CBD: stilstand is achteruitgang

Marco Clarijs

Op de Nederlandse kantorenmarkt bestaat in 2017 een beleidsmatige mismatch, veroorzaakt door de heterogeniteit van kantoren en de snel veranderende eindgebruikerseisen. Als gevolg van deze beleidsmatige mismatch geldt op veel plekken een nieuwbouwstop, waardoor op populaire locaties, zoals Amsterdam, krapte ontstaat. De Rotterdamse kantorenmarkt blijft, ondanks de aantrekkelijkheid van de stad, achter bij de Amsterdamse markt. Er lijkt daar op korte termijn geen urgentie te zijn voor nieuwe kantoren. Er is echter ook aangetoond dat toekomstige wensen van grotere eindgebruikers niet in het beschikbare aanbod gefaciliteerd kunnen worden. Zonder kwaliteitsinjectie in de voorraad stagneert de doorstroming en is er kans dat eindgebruikers voor andere steden zullen kiezen.

Scriptie in het kader van de MRE- opleiding, jaargang 2015-2017, aan de Amsterdam School of Real Estate.

Meer informatie: www.vastgoedbibliotheek.nl

Deze website is onder deel van de website van de Amsterdam School of Real Estate. In de rubriek Nieuwe Titels staat een selectie uit de literatuur database van de Amsterdam School of Real Estate.

Deze rubriek verscheen in Vastgoedmarkt van maart 2018.

Reageer op dit artikel