blog

Het nieuws van … Wendy Verschoor

Financieel

Als bij een staatssecretaris het kwartje is gevallen dat het Rijk slimmer moet omgaan met zijn vastgoed, zijn we op de goede weg. Herkenning en erkenning zijn immers de basis voor iedere verandering.

Het nieuws van … Wendy Verschoor
Wendy Verschoor

Als dat op Rijksniveau gebeurt, is dat gelijk een mooi signaal naar regionale en lokale overheden, alsmede semi-publieke instellingen. Het is een belangrijk stap in de verdere professionalisering van het werkveld maatschappelijk vastgoed. Dat diverse instanties daarvoor eerst een aantal keer door de Algemene Rekenkamer op de vingers getikt moest worden, vergeten we gemakshalve maar even.

Het domein maatschappelijk vastgoed is behoorlijk divers en kent, anders dan het commerciële vastgoed, niet alleen de uitdaging van de markt, maar ook die van het regelmatig wisselende politieke speelveld. Men is veel afhankelijker van wat de gebruikers willen, vaak ingegeven door politieke ontwikkelingen. Dit maakt het lastiger om snel te schakelen, proactief te zijn en doelmatig en efficiënt met middelen om te gaan. Signalering dat dit beter moet en kan is daarom een belangrijke stap.

Als we met elkaar, nu en in de toekomst, succesvol willen zijn en blijven in de brede gebouwde omgeving is het goed dat de kloof tussen publiek en privaat kleiner wordt. Ik vind dit een fantastische stap en hoop dat deze stap een eerste van vele is.

Over de auteur:
Wendy Verschoor Frics is voorzitter Rics in Nederland en directeur van Videres.

Reageer op dit artikel