Feyenoord City voorziet nog geen extra hindernissen door corona

Feyenoord City voorziet nog geen extra hindernissen door corona
Desirée Uitzetter, voorzitter van de Neprom

Het voorbereidende werk voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City gaat gewoon door. De Neprom heeft gemeenten inmiddels gevraagd om gewoon door te werken aan nieuwe bouwprojecten.

Ruud Bijl, woordvoerder van Feyenoord City, heeft er toevallig net een conference call via Teams met andere leden van de projectorganisatie opzitten. Hij is de enige op zijn eigen PR-bureau, want hij heeft van oudsher niet zoveel met thuiswerken. Afgezien van dat besprekingen nu online gebeuren, is er wat hem betreft op dit moment nog geen invloed op de voorbereidende werkzaamheden voor het voorziene nieuwe stadion voor Feyenoord en de rest van de gebiedsontwikkeling.

Eventuele vertraging

‘We werken op dezelfde manier door als we al deden’, aldus Bijl. Iedere aanname over eventuele vertraging voor het project of de financiering ervan vindt hij speculatief. ‘Als iets nu geldt, is dat je niet in de toekomst kunt kijken. Ja er liggen uitdagingen. Wat dat betreft is Feyenoord City net als ieder ander bedrijf.’

Zeker geen business as usual”

De Neprom, vereniging van projectontwikkelaars, roept gemeenten op om ondanks de coronacrisis alle activiteiten zoveel mogelijk door te zetten. Voorzitter Desirée Uitzetter: ‘Het is begrijpelijk dat iedereen in eerste instantie ontregeld raakt door de impact van het coronavirus en het is zeker nog geen business as usual, maar laten we proberen met elkaar de ontwikkeling van nieuwe woningen en andere bouwwerken zoveel mogelijk op gang te houden. Daar plukken we later de vruchten van.’

Vanuit huis

Volgens de brancheorganisatie waren als gevolg van de coronacrisis de meeste lidbedrijven vorige week al grotendeels omgeschakeld naar het thuiswerken. De ontwikkelaars geven aan dat nagenoeg alle werkzaamheden van initiatief, ontwikkeling, vergunningverlening, aanbesteding, bouwvoorbereidingen tot aan de start van de bouw vanuit huis kunnen plaatsvinden.

Elektronisch vergaderen

Ook bij veel andere partijen in de keten, waaronder gemeenten signaleert de Neprom dat zij voortvarend zijn omgeschakeld naar thuiswerken en elektronisch vergaderen. Uitzetter: ‘We roepen iedereen op om maximaal in te zetten om vanuit huis werken, zodat de gehele planontwikkeling en het vergunningentraject niet onnodige vertraging oplopen. Waar nodig helpen we graag. We weten dat deze situatie nog een tijd zal voortduren, dus is het zaak dat digitaal thuiswerken het nieuwe normaal wordt.’

Publieke besluitvorming

Wel signaleerde de branchevereniging bij gemeenten knelpunten als het gaat om raadsvergaderingen en bijeenkomsten met bewonersinspraak. Uitzetter: ‘Digitale besluitvorming in de gemeenteraad is op dit moment wettelijk niet mogelijk. We roepen het ministerie van BZK op om te onderzoeken of hier alternatieve vormen voor ontwikkeld kunnen worden en van een wettelijke basis kunnen worden voorzien. Natuurlijk staat openbaarheid voorop, maar er zijn technische oplossingen mogelijk die fysieke bijeenkomsten overbodig maken. Overigens zijn er mogelijkheden om zonder het vereiste quorum toch tot besluitvorming te komen. Tevens vragen we aan de Raad van State om haar werkzaamheden zoveel mogelijk voort te zetten.’

Gevolgen voor bouw

Vooralsnog gaan volgens de Neprom de meeste bouwwerken nog ‘redelijk goed’ door, ‘maar dat kan ook zo maar veranderen’. Wel zien ook de ook de projectontwikkelaars dat in enkele gevallen buitenlandse werknemers naar hun land van herkomst zijn vertrokken. De Neprom roept partijen op om alle zeilen bij te zetten om binnen de gegeven omstandigheden de bouw zoveel mogelijk voort te zetten om de economische schade op langere termijn te beperken. Uitzetter: ‘We realiseren ons dat we een zwaar beroep doen op onder andere het bouwpersoneel. We hebben veel waardering voor hun grote inzet. Er wordt veel van hen gevraagd. Veiligheid en gezondheid dienen ook wat ons betreft hierbij voorop te staan.’

Robert Paling

Robert Paling

Senior redacteur Vastgoedmarkt

Robert Paling (1974) was van februari 2019 tot en met januari 2022 senior redacteur bij Vastgoedmarkt. Zijn portefeuille bestond uit: Woningen, Overheid en Alternatieve beleggingen (hotels, zorgvastgoed en leisure).

Biografie:

Robert werkte tussen februari 2019 tot en met januari 2022 als senior redacteur bij Vastgoedmarkt. Daarvoor werkte hij drie jaar als redacteur voor verzekeringsvakblad am: en was hij enkele jaren hoofdredacteur van de voormalige vakbladtitel Banking Review. Hij studeerde journalistiek aan de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek in Tilburg. Liep stage bij het Brabants Dagblad en het Algemeen Dagblad. Werkte lang als freelance copywriter voor onder meer banken en verzekeraars.

Geboren in Rotterdam – Atheneum aan het Maerlant College voltooid in 1993.

Boeken

The world is flat – Thomas L. Friedman. Over de impact van globalisering in de 21ste eeuw.

Clash of civilizations – Samuel Huntington. Handelend over de aanname van Huntington dat post-Koude Oorlog conflicten vooral religie en identiteit als brandstof hebben.