nieuws

Vooral woningen in Feyenoord City

Projectontwikkeling

Ontwikkelingsgebied Feyenoord City op Rotterdam-Zuid wordt de komende tien jaar voor bijna de helft ingevuld met woningen, zo blijkt uit het gisteren gepresenteerde masterplan. 

Vooral woningen in Feyenoord City
Een impressie door MOMA en LOLA van Feyenoord City uit het jongste masterplan

In het Topsportcentrum nabij de Kuip, het huidige Stadion Feijenoord, vond de presentatie plaats van de aangepaste plannen die tegelijk zijn ingediend bij de gemeenteraad. Voor Feyenoord City geldt vooral de wet van de grote getallen, zo veel werd wel duidelijk. Het projectgebied meet  794.690 vierkante meter. Bijna de helft hiervan (396.000 m2)  is bestemd voor woningen, zo blijkt uit het masterplan.

Woonambities opgeschroefd

In totaal gaat het om 3.550 nieuwe woningen. Binnen de contouren van de Milieu Effect Rapportage (MER) zijn er 3.700 woningen in het plangebied mogelijk, maar volgens architect David Gianotten (OMA) is er gelet op de wens van de gemeente om te vergroenen voor gekozen om niet alle ruimte te benutten. Het leidde in de zaal tot enige scepsis, want is het niet des ontwikkelaar eigen (in Feyenoord City gaat een combinatie van Heijmans, Syntrus Achmea en Provast aan de slag) om de beschikbare ruimte maximaal in te vullen met stenen? Sowieso zijn de woonambities sinds de presentatie van het concept masterplan in 2017 alleen maar opgeschroefd, van toen 2.000 stuks via 3.000 naar het huidige aantal.

Vier fases

Bij de totale ontwikkeling van het gebied, waarvoor tien jaar wordt uitgetrokken, worden vier fases onderscheiden. In de eerste fase wordt het nieuwe stadion voor Feyenoord en alles daarom heen ontwikkeld. In de tweede fase wordt de Kuip herontwikkeld. In fase 3 en 4 krijgen respectievelijk de omgeving van het huidige Stadion Feijenoord en de Veranda (het woongebied aan de Maas) deels een nieuwe invulling.

Ontwikkeling Veranda

Wat de toevoeging van de woningen aan de Veranda betreft, houdt de projectorganisatie Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (SGM) nog een stevige slag om de arm, want ook in dit geval zullen er opnieuw aardig wat bedrijven moeten worden uitkocht die nu nog aan de Stadionweg zitten. Wel is het aangepaste Masterplan alvast een nieuwe megabioscoop ingepland en volgens bestuurder Rob de Jong van SGM staat Pathé, nu nog tegen de Veranda aan gevestigd, niet onwelwillend tegenover een verhuizing.

Herontwikkeling Kuip

Op de nu nog ernstige versteende achtertuin van de Kuip, een grote parkeervoorziening, moet een nieuw stadspark komen dat deels overloopt in het stadion. Het Maasgebouw en andere toevoegingen -de gedeeltelijke overkapping- die begin jaren 90 werden gerealiseerd worden daarvoor gesloopt. Op de tweede ring van het stadion worden woningen gerealiseerd ook het Topsportcentrum krijgt extra ruimte in wat nu nog een voetbalstadion is.

Eerste fase

De eerste fase, goed voor 282.000 m2,  moet in 2024 worden opgeleverd. Feyenoord gaat dan vóór aanvang van het nieuwe voetbalseizoen over naar haar nieuwe stadion, dat een beslag heeft van 87.750 m2 op het gebied.  Daarnaast zijn er 1.230 woningen (144.000 m2) ingetekend, hoofdzakelijk in ‘medium-hoge elementen’ maar in jongste plannen zijn ook enkele hoogbouwtorens te ontwaren, in lijn met de ambitie van de stad om meer de lucht in te gaan. 52.000 m2 is ingetekend voor sport en spel, buitenruimte, horeca, en andere voorzieningen.’

Woontypologieën

Voor het hele plan gebied geldt volgens Gianotten dat er een mix van verschillende woontypologieën moet ontstaan.  ‘Het moet een heel inclusief woongebied worden. Niet alleen voor de mensen uit de omgeving maar voor iedereen die op Rotterdam-Zuid wil wonen. Dat betekent dus kleine woningen, grote woningen, meergezinswoningen, seniorenwoningen.’  Ongeveer 12 procent gaat vallen in de categorie sociale huur, een laag percentage gelet op de 20 procent die Rotterdam nu hanteert bij nieuwbouw. Volgens De Jong is dat echter geen wet van Meden en Perzen. ‘Die 20 procent is een gemiddelde. Er wordt per plek maatwerk ontworpen’

1 miljard aan investeringen

‘Er moet echt een hoogstedelijk woon-werk milieu ontstaan’, aldus Gianotten. Die werkcomponent is in het Masterplan ingetekend als kantoorruimte, relatief gezien beperkt met 4 procent, maar absoluut toch nog goed voor ongeveer 32.000 vierkante meter. Met de investeringen in de eerste fase is naar schatting 400 miljoen euro gemoeid. Dat is exclusief de bouw van het nieuwe stadion waarvoor 445 miljoen euro (inclusief de verwervingskosten van de grond) staan ingeboekt. De investeringen voor alle fases lopen (exclusief nieuw stadion) op tot 1 miljard euro.

Roze olifant

De grote roze olifant in de kamer is dan echter nog niet aan bod gekomen. Hoewel het nieuwe stadion bij de presentatie van het masterplan regelmatig wordt benoemd als als startpunt en katalysator van de plannen voor Feyenoord City, is het niet ondenkbeeldig dat er uiteindelijk misschien geen nieuw stadion komt. Weliswaar namen de voetbalclub en het Stadion Feijenoord recent een belangrijke horde met een aandelenoverdracht, dan nog moet de financiering van het stadion rondkomen en de scepsis in de gemeenteraad over het prijzige stadion worden overwonnen.

Terugvalscenario

De Jong benadrukt nogmaals dat er geen plan B op de plank ligt voor het geval het stadion niet doorgaat. ‘Laat ik voorop stellen dat we dan heel verdrietig zijn. Dit masterplan valt of staat met het nieuwe stadion. Maar ik ben positief gestemd over de stappen die zijn genomen en die we nog moeten nemen. Wel is er terugvalscenario, waarover we dan opnieuw in gesprek gaan met de gemeente. Daarbij ligt het voor de hand dat hier dan nog steeds woningen komen,  maar het wordt dan echt een ander plan.’

Reageer op dit artikel