nieuws

Rotterdam boekt nieuwe oeververbinding in bij bouwambitie

Projectontwikkeling

De keuze voor een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord is meegenomen bij het invullen van de bouwambitie in de nieuwe Strategische Verkenning Verstedelijking van de gemeente Rotterdam. 

Rotterdam boekt nieuwe oeververbinding in bij bouwambitie

In de huidige collegeperiode wil Rotterdam 18.000 woningen bijbouwen. Tot 2040 moeten er 50.000 woningen bij komen om te voorzien in de groeiende populariteit van de Maasstad. In de verkenning zet de gemeente de gevolgen van deze verstedelijking op een rij, niet alleen voor het wonen, maar ook voor het realiseren van werklocaties en goede voorzieningen.

Prioritaire gebieden

De gemeente voorziet vier stappen richting 2040 om wonen, werken en recreëren beter te combineren. De eerste actie is het verdichten en ontwikkelen in bestaande en prioritaire gebieden zoals Feijenoord City, de Rijnhaven –waar door gedeeltelijke demping van de haven woningen bijgebouwd kunnen worden– en MerweVierhavens.

Daarnaast ziet Rotterdam kansen voor het beter benutten van de ruimte bij ov-knooppunten en metrolijnen, zoals Alexanderknoop, Kralingse Zoom/Brainpark, Hart van Zuid en Maashaven.

Kralingse Zoom-Stadionpark

Als derde stap zet Rotterdam in op grootschalige verstedelijking in het gebied Kralingse Zoom-Stadionpark en verdichting rond de Oude Lijn met metrokwaliteit: verstedelijking in samenhang met een nieuwe oeververbinding en een nieuw station Stadionpark in het gebied Kralingse Zoom-Stadionpark. Recent nam het college van B & W, samen met bestuurders van de provincie Zuid-Holland en de metropoolregio Rotterdam/Den Haag het besluit dat zo’n nieuwe oeververbinding er moet komen tussen Kralingen en Feijenoord. Of het een brug wordt of een tunnel is nog niet duidelijk, al heeft OV-bedrijf RET al haar voorkeur voor de laatste variant uitgesproken.

Westelijke oeververbinding

De vierde stap is op hele lange termijn en gaat uit van een westelijke oeververbinding. Eind 2018 kwam de metropoolregio met de resultaten van een pre-verkenning voor nieuwe oeververbindingen in de Maasstad. Naast de nu gekozen oeververbinding aan de oostkant -en de afgeschoten variant tussen Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel- is er ook sprake van een westelijke oeverbinding bij Stadshavens Rotterdam, de zone tussen de op Zuid gelegen Waalhaven en MerweVierhavens aan de noordkant.

Stuk voor stuk cruciale locaties, vindt wethouder Kurvers: ‘Deze verstedelijkingslocaties, waar de groei van de stad kan landen, dragen bij aan de bouwambitie van 50.000 woningen tot 2040 en zorgt vooral voor een stabiele, continue bouwstroom op de lange termijn.’

Reageer op dit artikel