nieuws

Ontwikkeling Feyenoord-City verder dan tegenstanders beweren

Projectontwikkeling

De stelling van tegenstanders van een nieuw stadion voor Feyenoord dat Feyenoord-City de gemeenteraad onjuist informeert over de voortgang, is volgens de projectorganisatie onjuist en gebaseerd op oude informatie.

Ontwikkeling Feyenoord-City verder dan tegenstanders beweren

Volgens Stadion op Zuid, gekend tegenstander Feyenoord-City, kent het nieuwe onderkomen van Feyenoord dat direct aan de Maas moet verrijzen, een nogal wankel fundament. Op basis van een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur, haalden de criticasters de jongste voortgangsrapportage boven tafel waaruit blijkt dat Rijkswaterstaat en Feyenoord-City nog geen overeenstemming hebben over de aankoop van de gronden aan de Maas.

Verwerving Rijksgronden

Stadion op Zuid wijst op een passage in de voortgangsrapportage die betrekking heeft op de verwerving van de Rijksgronden. ‘De uitgangspunten dat uitgifte in erfpacht conform de gemeentelijke regels moet gebeuren, binnen de AV en dat financiers de waterval onderschrijven, zijn onveranderd. (…) Het is niet geheel zeker of het Rijk bereid is het deel van de Maas dat nodig is voor de bouw van het stadion, wil verkopen. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij de raad informeren’.

Te optimistisch

Voor de tegenstanders van het nieuwe stadion is dit een voornaam bewijs dat Feyenoord-City de gemeenteraad onvolledig en veel te optimistisch informeert over de voortgang van het project. Ook over de compensatie van het water (het stadion komt deels boven de Maas te liggen), de aanvaarbeveiliging, verplaatsing van een radarpost en de impact op de waterleidingen van waterbedrijf Evides zou nog geen overeenstemming zijn.

In een reactie  stelt Feyenoord-City woordvoerder Ruud Bijl dat de berichtgeving vanuit Stadion op Zuid niet klopt en gebaseerd is op oude informatie. “Het WOB-verzoek is een jaar of bijna een jaar geleden ingediend. In de tussentijd zijn wij voortvarend te werk gegaan. Je hebt het nou eenmaal over een heel groot project met grote risico’s en veel zaken die geregeld moeten worden. De zaken die Stadion op Zuid aanhaalt zijn of al geregeld of dat gebeurt op korte termijn.’

Red de Kuip

Het gesprek de voetbalclub Feyenoord onlangs had met Red de Kuip, dat in 2014 een eigen plan voor vernieuwbouw van de huidige Kuip presenteerde, stond volgens de voetbalclub al geruime tijd gepland en had een informatief karakter. De ontwikkeling van het nieuwe stadion aan de Maas ligt volgens Bijl op koers. ‘Er wordt nu gewerkt aan het definitief ontwerp waarbij onlangs BAM en Besix aan het bouwteam zijn toegevoegd. Zij brengen hun eigen specifieke bouwkennis in.’ Aan het einde van de zomer moet het definitieve ontwerp er liggen.’

Complex project

Ook de aanwerving van de benodigde gronden en de financiering ligt op koers. Het geld voor het nieuwe stadion moet ergens in 2020 binnen zijn. ‘Je moet een broedende kip niet storen, maar in een complex project als dit worden continu nieuwe stappen gezet.’

Reageer op dit artikel