nieuws

Ontwikkeling Haven-Stad: risico’s en winst delen

Projectontwikkeling

Plangebied Haven-Stad in Amsterdam heeft de nodige uitdagingen. Om de twijfel bij potentiële investeerders te tackelen draait het volgens de Oostenrijker Gehard Schuster om basisvoorwaarden en transparantie.

Ontwikkeling Haven-Stad: risico’s en winst delen
Gerhard Schuster

Een international panel was namens het Urban Land Institute  (ULI) neergestreken in Amsterdam om haar visie te geven op gebiedsontwikkeling Haven-Stad. In het havengebied in het Noord-Westen van de stad moeten (haven)bedrijven de komende decennia plaats maken voor 40.000 tot 70.000 woningen.

Laaghangend fruit

Arun Jain, directeur stedelijke planning van Bellevue, een stad in de Amerikaanse staat Washington, betoogde dat de gemeente het beste het eerst kan mikken op de ontwikkeling van het laaghangende fruit. Daaronder schaart hij de deelgebieden Sloterdijk Centrum, Sloterdijk 1 en de zogeheten Alfadriekhoek. Daarbij helpt het volgens Jain om nu alvast funding te organiseren aan het doortrekken van de metro naar deze contreien, door hem gedoopt tot ‘rode lijn’.

Ook Gerhard Schuster, de CEO van het Weense ontwikkelbedrijf Aspern, benadrukt het belang van goede basisvoorwaarden. De Oostenrijkers deden daar al ervaring mee op door de ontwikkeling van Seestadt Asperen, een nieuw woon- en werkgebied rondom een kunstmatig meer aan Oostkant van Wenen.

Verplaatsing gebruikers

‘Zoek naar partners die willen investeren in infra: transport, mobiliteit en gas/water/licht en richt zo snel mogelijk de publieke ruimte in’, aldus Schuster. ‘Daarvoor is het ook zaak om zo werk te maken van verplaatsing van de industriële gebruikers van het havengebied, in het bijzonder van activiteiten die op de lange termijn niet aansluiten bij een hoogwaardige mix van functies.’

Wederzijdse acceptatie

Een groter niveau van zekerheid voor de investeerders kan volgens hem worden bereikt door een wederzijdse acceptatie van de doelstellingen en de fasering van het project. ‘Natuurlijk heb je ook de juiste financiële componenten nodig, die je inbedt in de investerings- of ontwikkelstructuur. Met aandeelhouders die je ondersteunen deel je zowel de risico’s als de winst.’

Lees het complete verhaal over de ontwikkeling van Haven-Stad in Vastgoedmarkt 3,  deze uitgave verschijnt vrijdag 22 maart  2019. 

Reageer op dit artikel