nieuws

Sloop en nieuwbouw in Tweebosbuurt Rotterdam

Projectontwikkeling

Het Rotterdamse stadsbestuur heeft ingestemd met de transformatie van de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk. Het plangebied Tweebosbuurt bestaat uit vijf woonblokken met in totaal 694 woningen en bedrijfsruimten.

Sloop en nieuwbouw  in Tweebosbuurt Rotterdam
Afrikaanderwijk Rotterdam

De meeste woningen zijn eigendom van de noodlijdende woningcorporatie Vestia. Aan het plangebied is een deel van het braakliggende Emplacementsterrein toegevoegd om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De transformatie van de Tweebosbuurt levert 374 nieuwe woningen op. Daarvoor worden 599 woningen en bedrijfsruimten gesloopt.

Om de impact op het sociale woningaanbod zo klein mogelijk te houden, willen Vestia en de gemeente 130 nieuwe sociale huurwoningen bouwen op het Emplacementsterrein. Door renovatie blijven negentig woningen behouden. Met de aanleg van twee nieuwe kleine parken, nieuwe straten over de dijk en de herinrichting van bestaande straten in het plangebied wordt ook de buitenruimte aangepakt.

Hoewel de sloopopgave fors is, constateren de gemeente Rotterdam en Vestia dat vernieuwing in de Tweebosbuurt absoluut noodzakelijk is. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De plannen voor renovatie en nieuwbouw maken van de Tweebosbuurt weer een aantrekkelijke wijk om te wonen. De start van de renovatie van woningen is in 2019. Vanaf 2020 start de sloop van woningen.

Het project is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Hierin werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie samen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Er zijn zeven focuswijken benoemd. Dit zijn de wijken met de meest dringende problematiek. Een van de focuswijken is Afrikaanderwijk, waarin de Tweebosbuurt ligt. Ook commerciële partijen investeren in de wijk.

Reageer op dit artikel