nieuws

Zaanstad mikt op warmtenetwerk voor nieuwbouw

Projectontwikkeling

Zaanstad, provincie Noord-Holland en Alliander willen Warmtenetwerk Zaanstad oprichten. Hiermee kunnen 2.200 nieuwe en bestaande woningen worden voorzien van duurzame warmte.

Zaanstad mikt op warmtenetwerk voor nieuwbouw
Rendement uit duurzaamheid

Dat stelt het stadsbestuur voor. Zaanstad neemt als het aan het college ligt een 44-procentsbelang in het nog op te richten warmtenetwerk. Dat belang vergt een investering van 4,25 miljoen euro. Het warmtenetwerk is volgens het stadsbestuur nodig om het Zaanse woningbestand te verduurzamen en van het gas te krijgen. Het gaat om bestaande woningen en nieuwbouw. Ook enkele utiliteitsgebouwen worden aangesloten. Engie is de beoogde warmteleverancier. De al vergunde en nog te bouwen biomassacentrale van Bio Forte wordt de warmtebron.

Projectontwikkelaars hebben aangedrongen op snelle besluitvorming op korte termijn. Voor de biomassacentrale zijn rijkssubsidies beschikbaar. De subsidieafspraken met het Rijk verlopen echter op 1 april. Dankzij het warmtenet hebben nieuwbouwwoningen lagere bouwkosten. Zaanstad zal alleen investeren als de partners, het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland en de betrokken woningcorporaties ZVH, Parteon en Rochdale meedoen. De gemeenteraad moet begin maart over het collegevoorstel stemmen.

Reageer op dit artikel