blog

Het nieuws van … Erik Verwey

Financieel

Mijn vorige column eindigde ik met de oproep om als keten onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid te nemen. Toen had het betrekking op verduurzaming, deze keer op goed verhuurderschap.

Het nieuws van … Erik Verwey
Eric Verwey

Minister Kasja Ollengren en de huursector hebben gezamenlijk een statement gemaakt over goed verhuurderschap. Daarmee neemt de keten opnieuw haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid. De keten spreekt zich uit tegen de excessen en ongewenste praktijken in de woninghuursector. Er moet worden voorkomen dat ongewenst gedrag van enkele verhuurders en bemiddelaars een optelsom wordt die afbreuk doet aan het vertrouwen van huurders, overheid en andere betrokkenen. Tijdens het overleg is afgesproken om gezamenlijk verder te werken aan goed verhuurderschap, wellicht leidt dit zelfs tot een sector breed gedragen keurmerk.

Naast (on)gewenst verhuurdergedrag zal ook gekeken worden naar (on)gewenst huurdergedrag. Want ook huurders hebben een verantwoordelijkheid om de buurt waarin ze wonen voor iedereen prettig en leefbaar te houden, je zou kunnen zeggen goed huurderschap. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de overlast en schade als gevolg van illegale hennepkwekerijen. Op initiatief van VGM NL, Aedes en IVBN wordt ook voor huurdergedrag aandacht gevraagd in het statement.

Opnieuw een prima (maatschappelijk) ontwikkeling waarin de vastgoedketen laat zien haar verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben er trots op hier een bijlage aan te kunnen leveren.

Over de auteur:
Eric Verwey is voorzitter van VGM NL

Reageer op dit artikel