nieuws

IVBN mordicus tegen noodknop middenhuur

Beleggingen

Na de particuliere verhuurders laten ook de institutionele beleggers, verenigd in de IVBN, weten tegen de wijzigingen te zijn die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) voor de Woningwet 2015 heeft voorgesteld.

IVBN mordicus tegen noodknop middenhuur

In de voorstellen wordt onder meer  ‘noodknop middenhuur’ geïntroduceerd waarmee de aanvangshuurprijzen van een vrije sectorhuurwoning kan worden gemaximeerd op basis van een percentage van de WOZ-waarde. Corporaties zouden daarnaast meer ruimte krijgen om zelf meer woningen in het middenhuursegment (van 720 euro tot ca. 1.000 euro) te ontwikkelen.

Nadat eerder al de particuliere beleggers,  verenigd in Vastgoed Belang, en later ook de corporaties en Woonbond aangaven niets in de plannen te zien is het woord nu aan de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN). Ook zij zijn tegen en wijzen erop dat het beperkte aantal nieuwe midden- en vrije sectorhuurwoningen eerder kleiner dan groter zal worden door de plannen van Ollongren.

7.000 nieuwe huurwoningen

‘Van de circa 2,9 miljoen huurwoningen zijn er maar circa 300.000 in het vrije sector segment boven de 720 euro’,  aldus IVBN. IVBN-leden verhuren  er hier circa  100.000 van. ‘Dat doen de leden nu op marktconforme wijze en ze zijn jaarlijks goed voor 7.000 nieuwe huurwoningen in dit segment. Dat is meer dan 10% van de jaarlijkse totale jaarlijkse nieuwbouwproductie van zo’n 65.000 woningen. ‘

De vereniging wijst op de fiscale bevoordeling van de koopmarkt en anderzijds de dominantie van de sterk gesubsidieerde sociale huurwoningenvoorraad al reden voor het beperkte aanbod aan particuliere middenhuur. ‘Daarbij komt dat wethouders in de zeer grote steden zeer terughoudend zijn lokale corporaties toestemming te geven een deel van hun voorraad in de middenhuur te gaan verhuren, omdat er (ook) een tekort is aan sociale huurwoningen. ‘

Roet in het eten

Er is volgens IVBN commitment en slagkracht onder haar leden om meer middenhuurwoningen te realiseren maar dreigt de noodknop roet in het eten te gooien. ‘Er dreigt nu echter regulering van dat middensegment via een noodknop waarmee individuele gemeenten de huurprijs van bestaande vrije sector huurwoningen kunnen gaan beperken. Dat zal lange termijn investeerders met een maatschappelijk perspectief wegjagen van deze markt. En dat nota bene terwijl diverse gemeenten de nieuwbouw van nieuwe midden- en vrije sector huurwoningen met teveel eisen en met niet-passende grondprijzen vrijwel onmogelijk maken.’

IVBN adviseert het Rijk, de provincies en de gemeenten dan ook om de (dreiging van) een noodknop zo snel mogelijk weg te nemen. ‘Het maken van deze verkeerde keuzes is funest voor de Nederlandse woningmarkt. De enige echte oplossing voor de schaarste aan middenhuur is veel méér middenhuur woningen te bouwen.’

Reageer op dit artikel