nieuws

‘Kabinet vergroot schaarste in middenhuursegment’

Beleggingen

De aangekondigde voorstellen van het kabinet in het kader van betaalbare huren werken contraproductief volgens Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders. Met het voornemen verstrekkende regulering te introduceren voor de vrije huursector steekt het kabinet volgens de belangenvereniging ‘de Rubicon over’.

Het kabinet heeft ingestemd met een scala aan maatregelen voor de huurwoningmarkt met betrekking tot betaalbare huren. Een deel daarvan heeft betrekking op corporaties, die meer ruimte krijgen om middenhuurwoningen te bouwen. Er worden ook maatregelen aangekondigd die de particuliere huursector raken. Zo wordt een ‘noodknop middenhuur’ onderzocht waarmee de aanvangshuurprijzen van een vrije sectorhuurwoning kan worden gemaximeerd op basis van een percentage van de WOZ-waarde.

Aantasting contractvrijheid

Dit is een volgens Vastgoed Belang een aantasting van de contractvrijheid voor huurwoningen boven de liberalisatiegrens. ‘Alleen al overweging van een dergelijke ingreep in de totstandkoming van huurwoningen in het vrije segment zal de komende jaren beleggers afschrikken om in het middensegment te investeren; het risico bestaat immer tijdens de ontwikkelingsfase ineens bij voorbaat onrendabel worden.’

Maximering WOZ-aandeel

Een andere maatregel die het kabinet onderzoekt is de aftopping van het WOZ-aandeel in het puntenstelsel voor zelfstandige woonruimte. Het gemiddelde aandeel van de WOZ in de maximaal toegestane huurprijs is thans 22%, ruim onder het streven van 25% bij invoering van het WOZ-aandeel. Toch wil het kabinet onderzoeken of zogeheten excessen kunnen worden afgetopt.

‘Realistische huurprijs’

‘Onnavolgbaar’, stelt Laurens van de Noort, directeur Vastgoed Belang. ‘De WOZ-waarde is geïntroduceerd om een meer realistische huurprijs te bepalen op basis van de gewildheid van een woning. Hiermee worden plots de spelregels weer veranderd en zal mogelijk een belangrijk deel van het geliberaliseerde (midden)huursegment terugvallen in het gereguleerde huursegment. Terwijl we nou juist met zijn allen hebben geconstateerd dat het middenhuursegment moet worden vergroot.’

Geen redelijk rendement

Particuliere beleggers zijn volgens hem bereid meer aanbod te creëren in het middenhuursegment maar ondervinden nu al last van de voorwaarden die gemeenten stellen aan de middenhuur, zoals een minimale exploitatietermijn tot wel 25 jaar, maximale aanvangshuurprijzen en jarenlange huurmatigingen. Hierdoor kan volgens Van de Noort geen redelijk rendement worden gehaald. ‘Het ironische aan de situatie is dat juist in die gemeenten met de grootste schaarste, de meest knellende voorwaarden worden gesteld. Zo houden gemeenten de schaarste zelf in stand’, aldus Van de Noort.

Ook het feit dat corporaties weer meer ruimte krijgen in het middensegment draagt volgens hem niet bij aan de animo onder particuliere vastgoedbeleggers om tot die markt toe te treden.

Reageer op dit artikel