nieuws

Ook corporaties niet content met aanpassing Woningwet

Beleggingen

Vereniging van woningcorporaties Aedes en de huurdersbelangenorganisatie Woonbond zijn niet te spreken over de voorstellen die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft gedaan om de de Woningwet aan te passen. Net als de vastgoedbeleggers vinden zij de voorgestelde maatregelen niet behulpzaam voor het realiseren van meer huurwoningen in het middenhuursegment. 

Ook corporaties niet content met aanpassing Woningwet
Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken)

Vrijdag kwamen de voorstellen naar buiten waarmee het Kabinet het aanbod aan betaalbare woningen op de huurmarkt wil vergroten. Zo wordt een ‘noodknop middenhuur’ onderzocht waarmee de aanvangshuurprijzen van een vrije sectorhuurwoning kan worden gemaximeerd op basis van een percentage van de WOZ-waarde. Corporaties zouden meer ruimte krijgen om zelf meer woningen in het middenhuursegment (van 720 euro tot ca. 1.000 euro) te ontwikkelen.

Lokaal en regionaal

Dezelfde commissie noemt echter de wet ‘een landelijk confectiepak dat lokaal knelt’. In lijn met de commissie van Bochove stellen beide belangenorganisaties dat de Woningwet 2015 lokaal en regionaal een hinderpaal is bij het oplossen van knelpunten op de woningmarkt. ‘Op basis van flexibeler regels zouden corporaties, gemeenten en huurders lokaal kunnen vaststellen wat ter plekke tot de kerntaak van corporaties moet behoren. Ze zouden dan preciezere lokale keuzes kunnen maken welke woningzoekenden tot de doelgroep van corporaties horen en welke woningen voor hen passend zijn. In sommige regio’s is dringend behoefte aan meer middeldure huurwoningen, in andere moet vooral de samenstelling van de wijken verbeterd worden.’

‘Gemiste kans’

Volgens de Woonbond en Aedes is minister Ollongren niet van plan die ruimte te bieden. ‘Ze kondigt een onderzoek aan en wil detailregels schrappen en het toezicht meer verschuiven naar controle achteraf. Ook komt er meer ruimte in het passend toewijzen en het verduurzamen van woningen. Positieve punten, maar de minister biedt geen substantiële extra ruimte voor effectief lokaal woningmarktbeleid. Een gemiste kans.’

Hogere inkomensgrenzen

De minister neemt het advies van de commissie-Van Bochove over om de inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen te differentiëren naar huishoudgrootte. Dit leidt volgens Woonbond en Aedes  tot hogere inkomensgrenzen, met name voor meerpersoonshuishoudens. Het voorstel van Ollongren om de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens te verlagen noemen beide organisaties ‘zorgelijk’. ‘In het voorstel wordt meegewogen dat de doelgroep niet groter mag worden. Dat is wat ons betreft echt de wereld op zijn kop: het woningmarktbeleid moet worden gebaseerd op daadwerkelijke slaagkansen van huishoudens, niet op een papieren werkelijkheid. Bovendien hebben recente gerechtelijke uitspraken uitgewezen dat Nederland zelf de inkomensgrens kan bepalen, hoewel de minister blijft beweren dat dat een Europees besluit vergt.’

Vastgoed Belang teleurgesteld

Direct na de presentatie van de wijzigingen gaf Vastgoed Belang aan ook al aan teleurgesteld te zijn. Volgens de vereniging van particuliere vastgoedbeleggers creëert het kabinet juist extra schaarste in het particuliere huursegment.

 

 

Reageer op dit artikel