Spoorzone Hengelo-Enschede in markt gezet op Provada

Spoorzone Hengelo-Enschede in markt gezet op Provada

Yes SHE can! Met een knipoog naar die beroemde uitspraak van Barack Obama, is dat de slogan waarmee de Spoorzone Hengelo-Enschede (SHE) op woensdag 15 juni 2022 werd gelanceerd op het Vastgoedmarktpodium op de Provada. Als hét kloppend hart van de toptechnologische regio Twente. "Denk met ons mee!"

Met de wethouders Gerard Gerrits (Hengelo) en Jeroen Diepemaat (Enschede), was de Overijsselse gedeputeerde Monique van Haaf op 15 juni naar de Provada getogen om de Spoorzone Hengelo-Enschede (SHE) onder de aandacht te brengen van onder andere vastgoedbeleggers, ontwikkelaars en aannemers. Namens gebiedsontwikkelaar SITE Urban Development deed ook Oedsen Boersma de nodige duiten in het zakje. ‘Enschede en Hengelo hebben momenteel respectievelijk 160.000 en 80.000 inwoners. Het gezamenlijke stedelijke gebied is daarmee de vijfde stad van Nederland, na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en vóór Eindhoven. SHE is de verbindende factor tussen Enschede en Hengelo. Een katalysator die ons de mogelijkheid biedt om Twente als een heel sterk merk te profileren en in de markt te zetten als toptechnologische regio.’

Kwaliteitsimpuls

De potentie is volgens Boersma enorm. ‘De droom van SHE’, zoals hij het op het Vastgoedmarktpodium omschreef, behelst in een uiterst groene omgeving onder andere de bouw van 8.000 tot 12.000 nieuwe woningen, 120.000 tot 160.000 m2 aan nieuwe bedrijvigheid en een kwaliteitsimpuls van de bestaande voorzieningen en bereikbaarheid. ‘Dat een kwart van het SHE-gebied uit natuur bestaat, biedt de mogelijkheid om het landschap in te zetten als ‘groen goud’. En dat in een omgeving die nu al wordt gekenmerkt door een dynamisch toptechnologisch ecosysteem, met 50.000 studenten op wo-, hbo- en mbo-niveau, 400 techbedrijven en circa 900 universitaire spin-offs.’

‘Braingain’

Probleem is volgens Boersma dat veel afgestudeerden en startups de regio nu nog vaak verlaten, bij gebrek aan voldoende mogelijkheden om te wonen en door te groeien. ‘Van die ‘braindrain’ willen we een ‘braingain’ maken. Daarnaast streven we naar een netto instroom van toptechnologische bedrijven en willen we dat de toptechnologische regio Twente zich kan meten met de internationale top.’

‘Obstakels? Die zie ik niet. Samen met de gemeente Hengelo en de provincie denken we vooral in de kansen die SHE biedt’”

Broersma stelde dat er in het stedelijk gebied van Enschede en Hengelo nu al sprake is van een ‘Daily Urban System’. ‘Met SHE als verbindende factor kun je bekijken waar je kunt samenwerken en op welke gebieden je de krachten kunt bundelen. Op die manier voorkom je binnen de regio een waterbedeffect op het gebied van wonen en werken.’

Onderscheidend en inspirerend

Bij monde van gedeputeerde Van Haaf steunt de provincie Overijssel de plannen van de gemeenten Enschede en Hengelo van harte, in woord en daad. Het creëren van een ‘samenhangend stedelijk gebied met meer ruimte voor wonen, werken en recreëren binnen onderscheidende en inspirerende omgevingen’ sluit goed aan bij de veelgeroemde ‘Overijsselse Aanpak’ van de provincie, die onder andere de woningbouw moet versnellen. In dat kader wordt er momenteel gewerkt aan de bouw van ongeveer 4.500 nieuwe woningen, 75.000 m2 aan kantoren en bedrijven en 15.000 m2 aan voorzieningen. ‘Denk met ons mee!’ was op de Provada de oproep aan marktpartijen, die nadrukkelijk werden uitgenodigd om contact op te nemen en een bijdrage te leveren aan de verstedelijking van SHE. Leidend daarbij is een door beide gemeenten en de provincie uitgestippeld strategisch programma, dat van de regio een magneet moet maken ‘waar knappe knoppen, vernieuwende ideeën en de volgende generatie technologische bedrijven samenkomen en willen blijven’. ‘Wonen, werken, stad en landschap, ratio en emotie: SHE brengt het samen’, aldus Broersma.

In kansen denken

De Enschedese wethouder Jeroen Diepemaat was het daar helemaal mee eens. ‘Obstakels? Die zie ik niet. Samen met de gemeente Hengelo en de provincie denken we vooral in de kansen die de Spoorzone Hengelo-Enschede biedt, voor een volgende schaalsprong in kwantitatief en kwalitatief opzicht.’

Dit artikel is gesponsord door de provincie Overijssel.