Vraag naar meer en betere woningen specifiek voor senioren

Vraag naar meer en betere woningen specifiek voor senioren

Altera Vastgoed investeert de komende jaren vaker in de bouw van woningen voor senioren al of niet met een zorgvraag. "We staan aan de vooravond van een sterk stijgende vraag naar meer en betere woningen voor senioren. Aan die vraag mogen wij en de in ons investerende beleggers niet voorbijgaan", aldus CEO Jaap van der Bijl.

Altera Vastgoed kreeg kortgeleden de eerste fase van het nieuwbouwproject Robijnhof (44 appartementen, inclusief 24 sociale huurwoningen) in Leiden opgeleverd. Op de locatie van een gesloopt zorgcentrum aan de Robijnstraat verrijzen uiteindelijk 119  duurzame en betaalbare sociale en middensegment huurwoningen en een dagbestedingsruimte voor Libertas Leiden. Ook wordt een intramuraal zorgcomplex met veertig zorgeenheden voor psychogeriatrische cliënten gebouwd. Libertas Leiden zal ook dat complex langjarig huren.

Voorbeeldproject

Het project kan dienen als voorbeeld van woningbouw waarin Altera graag investeert. “Bij ons woningfonds staat goed, betaalbaar en duurzaam wonen passend bij de doelgroep op de eerste plaats. Daar komt bij de realisatie van woningen voor ouderen geen verandering in. Alleen als de situatie daar specifiek om vraagt, dan zijn we bereid aanvullend te investeren in een zorgvoorziening”, zegt Van der Bijl. “In Leiden nemen wij aantrekkelijke tweekamerappartementen (tussen de 53 m2 en 64 m2) in portefeuille; woningen waar ouderen veilig en comfortabel kunnen genieten van de volgende levensfasen. Mocht dat nu al of op enig moment later nodig zijn, dan kunnen zij een beroep doen op de zorgaanbieder in de directe nabijheid van hun woning.”

Altera zal volgens hem niet investeren in losse, heel specifieke gebouwen voor tweede- of derdelijnszorg. “Daaraan kleven allerlei risico’s, zoals de mogelijke herbestemming. Bovendien, ons zorgstelsel is voortdurend aan verandering onderhevig. De financiering van zorgactiviteiten kan zomaar veranderen. Wij hebben momenteel ook niet de specifieke kennis in huis om daarin de goede afwegingen te kunnen maken.” Wel helpt Altera soms eerstelijnszorgaanbieders, zoals tandartsen, fysiotherapeuten of ondernemers in de geestelijke gezondheidszorg, aan ruimte in een van haar wijkwinkelcentra. “Dat doen we dan via ons winkelfonds gericht op food en convenience, als onderdeel van het versterken van het voorzieningenniveau in een wijk.”

Nijpende situatie

Voor veel senioren dreigt, zo meent Van der Bijl, op termijn een nijpende woonsituatie. “De naoorlogse babyboomgeneratie vergrijst. Door meer welvaart en een betere gezondheidszorg leven zij ook veel langer. Overheidsbeleid speelt daarin een rol; de focus ligt in onze samenleving op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Een deel van die groep woont nu nog in een eengezinswoning, maar op enig moment wordt traplopen te zwaar en zijn andere woonvoorzieningen niet toereikend. De eengezinswoning wordt dan voor een belangrijk deel niet meer gebruikt. Verhuizen komt dan wellicht aan de orde, maar het ontbreekt in ons land op veel plekken aan voldoende, passende woningen.”

Bij het realiseren van betere ouderenhuisvesting snijdt het mes volgens hem aan twee kanten. “We bieden die groep niet alleen een duurzame, veilige woonomgeving. Een beter aanbod kan de doorstroming bevorderen. Er zijn ontzettend veel gezinnen op zoek naar een ruimere woning, maar ook zij kunnen dat passende huis niet vinden. Of ze worden geconfronteerd met heel lange wachttijden.”

Vraag naar meer en betere woningen specifiek voor ouderen

Onderlinge ontmoeting

Vorig jaar investeerde Altera in woon- zorgcomplex Het Prinsenkwartier in de stad Brielle. Het Prinsenkwartier staat op historische grond binnen de vestingmuren. Het complex bestaat uit 44 vrije sector huurwoningen voor de doelgroep gepensioneerden/55+ers met een (latente of al aanwezige) extramurale zorgbehoefte, 28 intramurale zorgeenheden, een ontmoetingsruimte, werkplekken voor eerstelijnszorg-medewerkers en een aantal parkeerplaatsen. De appartementen hebben allemaal een eigen buitenruimte. Het gebouw is zo ontworpen dat onderlinge ontmoeting van de bewoners wordt gestimuleerd om eenzaamheid tegen te gaan. De bewoners kunnen elkaar op een natuurlijke manier treffen. De 28 intramurale zorgeenheden en het welzijnscentrum zijn verhuurd aan zorgverlener Catharina, Thuis op Voorne.

Het Prinsenkwartier is met een EPC van 0,0, ongeveer 1.000 zonnepanelen, luchtwarmtepompen, een groen dak en CO2 gestuurde ventilatie-units uiterst duurzaam en toekomstbestendig. “De kwaliteit van dit gebouw draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Het project is tegelijkertijd sociaal heel duurzaam, ook dat is een belangrijk onderdeel van onze ESG-strategie”, aldus Van der Bijl. Hij ziet voor die misschien wat zachte sociale doelen meer belangstelling ontstaan bij beleggers. “Onze klanten bewegen met ons mee. Sinds we uitvoerig research hebben gedaan naar de toekomstige tekorten op de woningmarkt en onze beleggers daarover vaker informeren, groeit de erkenning voor dit specifieke vraagstuk. Vergeet niet, veel pensioenbeleggers zijn intrinsiek gemotiveerd. De woningen die wij in portefeuille nemen, bieden bij wijze van spreken een thuis voor hun gepensioneerden.”

Altera Vastgoed

Altera Vastgoed biedt institutionele beleggers toegang tot Core vastgoedbeleggingen in de sectoren winkels en woningen. De portefeuilles bestaan uit kwalitatief hoogwaardig vastgoed met stabiele rendementsverwachtingen. Altera heeft voor ongeveer € 2,7 miljard aan assets onder beheer, maakt geen gebruik van vreemd vermogen en kent een laag kostenniveau. De focus ligt op betaalbare appartementen en eengezinswoningen en food & convenience retail.

Jaap van der Bijl

Jaap van der Bijl is ruim vijf jaar CEO van Altera Vastgoed. Daarvoor werkte hij bijna vier jaar als managing director investor relations bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance en ruim vier jaar als senior head of investor relations & marketing bij AXA Investment Managers. Van 2013 tot 2019 was hij voorzitter van de INREV Due Diligence Committee; sinds 2020 maakt hij deel uit van INREV Fund Manager Advisory Council.

Dit artikel is gesponsord door Altera Vastgoed

Bezoek ook het partnerdossier op Vastgoedmarkt.nl.