'Overijsselse aanpak werpt ook in Hengelo vruchten af

Samenwerken, netwerken, (co-)financieren, faciliteren en versnellen zijn de ingrediënten van de ‘Overijsselse aanpak’, waarmee de provincie ook op de vastgoedbeurs Provada van zich deed spreken. Het werkt, ook in Hengelo, verzekert Joop Nijenhuis, Programmamanager Binnenstad en Opdrachtgever Stedelijke Ontwikkeling.
Delen:

Onder het motto ‘gewoon doen’ moet de Overijsselse aanpak de komende jaren onder andere circa 60.000 duurzame woningen toevoegen aan de woningvoorraad in de provincie. Ook in Hengelo kan dat doel prima worden gecombineerd met een andere prioriteit, het aantrekkelijker en vitaler maken van de binnenstad. Eén van de instrumenten daarbij is de Overijsselse Retailaanpak, die volgens Nijenhuis ook in Hengelo al veel vruchten heeft afgeworpen. ‘Gemeenten en ondernemers in Overijssel worden op veel gebieden met raad en daad terzijde gestaan door de provincie,’ stelt hij. ‘En niet alleen met raad en daad trouwens. Als het nodig is, bijvoorbeeld om een gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen of een gebied op de kaart te zetten, is de provincie ook bereid om als co-financier op te treden, vanuit de portefeuille Ruimte, Wonen, Retail van gedeputeerde van Haaf.’

Lange Wemen

In Hengelo is Lange Wemen volgens Nijenhuis een gebiedsontwikkeling die zonder de provincie vermoedelijk nooit zo ver zou zijn gekomen. ‘De eerste plannen dateren van begin deze eeuw en voorzagen onder andere in de toevoeging van een fors aantal nieuwe winkelmeters aan de binnenstad. Door de vastgoedcrisis werden ze op de lange baan geschoven en vervolgens achterhaald door de tijd. Want door de groeiende populariteit van online shoppen liep de winkelleegstand in Hengelo zo snel op, dat het draagvlak om extra winkelmeters aan de binnenstad toe te voegen als sneeuw voor de zon verdween.’

‘Gemeenten en ondernemers in Overijssel worden op veel gebieden met raad, daad en middelen terzijde gestaan door de provincie’

Met steun van de provincie werden de plannen op een heel andere leest geschoeid. Nijenhuis: ‘Wat de binnenstad van Hengelo nodig heeft zijn nieuwe woningen en appartementen. Samen met een ondergrondse parkeergarage, horeca en een nieuw winkelcentrum verrijzen die over een paar jaar deels op de plaats van het goed lopende maar verouderde winkelcentrum Thiemsbrug, dat in z’n geheel zal worden gesloopt. De forse onrendabele top waarmee die sloop gepaard gaat, wordt afgedekt door de gemeente en de provincie. Bij deze binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is een belangrijke rol weggelegd voor de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), een honderd procent dochter van de provincie.’

Samenwerken, netwerken, (co-)financieren, faciliteren en versnellen… Volgens Nijenhuis zijn het rollen die de provincie bij ‘Lange Wemen 2.0’ met verve heeft vervuld. ‘Dat gaf de betrokken projectontwikkelaar, VanWonen, op de juiste momenten vertrouwen in Hengelo in het algemeen en Lange Wemen in het bijzonder. Gevolg is dat er nu wordt gewerkt aan een masterplan dat de binnenstad van Hengelo de komende jaren veel aantrekkelijker, sterker, duurzamer en klimaatadaptiever zal maken. En ook nog eens zo’n 300 woningen zal toevoegen aan de binnenstad.’

Hart van Zuid

Ten zuiden van de binnenstad, het NS-station en het spooremplacement speelt de provincie volgens  gemeentelijk Programmamanager Sanne Elferdink ook al jaren een sleutelrol bij een andere gebiedsontwikkeling in Hengelo: Hart van Zuid. ‘Met grote investeringen in onder andere de infrastructuur, is een stevig fundament gelegd voor de minimaal duizend woningen die de komende jaren nog worden gebouwd in het gebied. Ook bij de verplaatsing van grote bedrijven als Stork speelde de provincie een doorslaggevende rol.’

‘Natuurlijk is er wel wat gezonde rivaliteit tussen Hengelo en Enschede, maar dat we elkaar geen vliegen proberen af te vangen is ook te danken aan de provincie’

Met circa 81.000 inwoners, is Hengelo wat inwonertal ongeveer half zo groot als buurstad Enschede. Volgens Nijenhuis is er geen sprake van de soms grimmige rivaliteit die speelt tussen dicht bij elkaar gelegen steden als Arnhem en Nijmegen en Breda en Tilburg. ‘Ik kan het weten, want hiervoor heb ik acht jaar in Enschede gewerkt,’ lacht hij. ‘Natuurlijk is er wel wat gezonde rivaliteit, maar dat we elkaar geen vliegen proberen af te vangen is ook te danken aan de provincie. Ook naar buiten toe laten we vooral zien dat beide steden elkaar heel goed aanvullen en dat het niet alleen in Hengelo en Enschede maar in heel Twente en, in ruimere zin, heel Overijssel heel goed wonen, werken en recreëren is.’

Woningbouwimpuls

Mede dankzij ondersteuning vanuit de provincie lukte het zowel Enschede als Hengelo om een succesvolle aanvraag te doen voor de Woningbouwimpuls, een regeling die het Rijk in het leven heeft geroepen om de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag inkomen of een middeninkomen te versnellen. ‘Enschede ontvangt zelfs twee bijdragen, voor de Boulevardzone en het Centrumkwadraat,’ weet Nijenhuis. ‘Hengelo is daar niet jaloers op maar juist trots, omdat het goed is voor de hele woningmarkt in Twente.’

Meer dan voorheen worden op aandringen van de provincie gebiedsontwikkelingen ook beter op elkaar afgestemd, niet alleen binnen steden maar ook binnen regio’s. Nijenhuis: ‘Omdat ze alle drie deel uitmaken van dezelfde stedelijke agglomeratie, wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een overkoepelende visie op de ontwikkelingen in de spoorzones rond de NS-stations Hengelo, Enschede en Enschede Kennispark. Op die manier kun je ervoor zorgen dat de drie gebieden geen kopieën van elkaar worden maar elkaar juist goed gaan aanvullen, wat woon- en werkmilieus betreft. Net als uit de vele manieren waarop gemeenten met raad, daad en middelen terzijde worden gestaan, blijkt de meerwaarde van de provincie ook uit de stimulerende en faciliterende rol bij dat soort initiatieven en samenwerkingen.’

Over Hengelo

Met circa 81.000 inwoners is Hengelo na Enschede, Zwolle en Deventer de grootste stad van Overijssel. De gemeenten Enschede, Hengelo, Borne, Almelo en Oldenzaal werken op cultureel, sportief en economisch gebied intensief samen als Netwerkstad Twente, die op haar beurt met Münster en Osnabrück de Stedendriehoek MONT vormt.

Dit artikel is gesponsord door de provincie Overijssel.