Unieke combinatie van ontwikkelen en beleggen

Bun is een familiebedrijf in Almere dat in de afgelopen jaren snel is uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van supermarkten, vastgoed en projectontwikkeling. De ambities blijven onverminderd groot en afdeling Projectontwikkeling is dan ook op zoek naar meer woningbouwprojecten en hiervoor geschikte locaties, met name in (stedelijke) groeigebieden. 'We hebben de kennis, de kunde en de middelen om op grotere schaal kwalitatief hoogwaardige projecten te ontwikkelen. Daarbij ligt de focus op de ontwikkeling van huur- en koopwoningen, al dan niet in combinatie met winkel- of ander vastgoed', zo zegt Sander van der Werf, directeur van Bun Projectontwikkeling.
Delen:
Team Projectontwikkeling. Vlnr Robert van Ballegoij, Thomas Boon, Corneel van der Wielen, Sander van der Werf, Bernard Sinnema

De huidige ontwikkelactiviteiten zijn gevarieerd en divers. Het gaat bij Bun veelal om volledige nieuwbouw, maar ook transformatie- en renovatieprojecten passeren regelmatig de revue. Denk hierbij aan de restauratie van de Korenbeurs in de binnenstad van Groningen, de herontwikkeling van een buurtwinkelcentrum in Hilversum en de transformatie van oud belastingkantoor Westpoint in Apeldoorn naar woningen. Hoewel Bun al jaren een grote bekendheid heeft binnen de supermarktwereld, is Bun nog wat minder bekend als projectontwikkelaar. ‘Dagelijks wordt er door het team gewerkt aan diverse woningbouwprojecten. Zo wordt eerdaags in Almere gestart met het project Stadspaleizen en wordt het luxe appartementencomplex De Havenaar op korte termijn opgeleverd. Hoe verschillend onze projecten ook zijn, bij al die bouwactiviteiten voelen we ons thuis’, aldus Van der Werf.

Transformatie kantoorpand Westpoint naar woningen.

Onderscheidend ten opzichte van de markt

Bun opereert landelijk, maar heeft een focus op het hart van Nederland. ‘Het grootste deel van onze ontwikkelactiviteiten krijgt gestalte in een ruime cirkel rondom Almere en Amsterdam, maar ook elders in de Randstad, Flevoland, ‘t Gooi en de regio’s Amersfoort, Apeldoorn, Utrecht en Zwolle.’ Bij het ontwikkelen van deze activiteiten onderhoudt Bun altijd een goede samenwerking met vaste externe partijen.

De kracht van Bun ligt in het samengaan van ontwikkelen en het daarna in portefeuille houden van hetgeen ontwikkeld is. ‘We denken vanuit onze huurders en proberen een goed antwoord te geven op de huidige en toekomstige behoefte van de gebruiker. We willen meer bieden dan alleen een aantrekkelijke woning of een goed winkelpand. Wij houden het door ons ontwikkelde vastgoed veelal langjarig in eigendom en blijven dus ook na oplevering bij een gebied en complex betrokken. Juist die wetenschap speelt vanaf de eerste planontwikkeling een rol van betekenis. Het is voor ons belangrijk de juiste duurzame en kwalitatief hoogstaande keuzes te maken. Niet alleen omdat een betere kwaliteit goed is voor de gebruiker, maar dergelijke keuzes voegen ook duurzaam extra waarde toe aan onze objecten en hierdoor zijn we onderscheidend ten opzichte van de markt.’

Het is voor ons belangrijk de juiste duurzame en kwalitatief hoogstaande keuzes te maken

Daadkrachtig familiebedrijf

Van der Werf geeft sinds een klein half jaar leiding aan het enthousiaste team van Bun Projectontwikkeling. Hij prijst de daadkracht en de draagkracht van het familiebedrijf. ‘Wij kunnen snel schakelen. Investeringsbeslissingen hoeven niet eindeloos veel tijd in beslag te nemen, ook omdat we een financieel draagkrachtig bedrijf zijn. Die financieel sterke positie maakt in combinatie met de korte lijnen dat wij bijvoorbeeld relatief makkelijk grondaankopen kunnen doen.’ Ook voor overheden is Bun een betrouwbare partij, aldus Van der Werf. ‘Bij ons is het eigenlijk nooit de vraag wie uiteindelijk de eigenaar van een ontwikkeling zal worden. Wij ontwikkelen met de eindgebruiker in gedachten en hoeven niet op zoek naar een winkel- of woningbelegger, omdat wij het project ook zelf in portefeuille kunnen nemen.’

De huidige markt vraagt volgens hem om extra woningbouwinspanningen. Aan vraag ontbreekt het niet. In nagenoeg heel Nederland is sprake van een enorm woningtekort. ‘In veel gemeenten klinkt de roep om de bouw van huurwoningen voor het middensegment, al dan niet in combinatie met sociale huur- en koopwoningen. Wij kunnen daarin voorzien, bijvoorbeeld door gestapelde woningbouw, of door de realisatie van grondgebonden woningen. Het is de uitdaging om de juiste locaties te vinden. Hiervoor doen wij bijvoorbeeld ook mee aan (gemeentelijke) tenders, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam.’

Appartementen Columbuskwartier Almere Poort.

Toe aan uitbreiding portefeuille

Bun Projectontwikkeling is toe aan uitbreiding van hun projectenportefeuille: van woningbouwprojecten met tientallen woningen tot meer complexe gebiedsontwikkeling met substantieel grotere woningaantallen. Het team denkt daarbij bijvoorbeeld aan plekken in steden waar sprake is van een herstructureringsvraag; buurten die gebaat zijn bij de toevoeging van woningen en de komst van nieuwe (winkel)voorzieningen. ‘Bun heeft decennia lange ervaring met winkelontwikkeling en knowhow van zowel supermarkten als woningen. Door deze ervaring zijn wij optimaal in staat om een goed functionerend en leefbaar winkel- en woongebied te maken, waarin alle gebruikers van dit gebied, zoals winkeliers, ondernemers, maar ook alle bewoners, dagelijks gelukkig zijn.’

Bun

Bun Projectontwikkeling is onderdeel van het familiebedrijf van broer en zus Jan en Susan Bun. Vanaf eind jaren zeventig hebben zij een familiebedrijf opgebouwd met inmiddels meer dan twintig Albert Heijn-filialen. De helft daarvan bevindt zich in Amsterdam en Almere, de overige winkels bestrijken inmiddels een aanzienlijk deel van Nederland. Met de groei van het aantal supermarkten is een ontwikkel- en een vastgoedbedrijf ontstaan, actief in het hart van Nederland. Het vastgoedbedrijf heeft inmiddels een aanzienlijke eigen portefeuille van zo’n achthonderd woningen, winkels en ander commercieel vastgoed. Het volledige beheer van de portefeuille wordt door Bun zelf verzorgd.

Dit artikel is gesponsord door Bun Projectontwikkeling.