GroenLinks: 'Ondanks woningnood niet bouwen in het groen'

GroenLinks: 'Ondanks woningnood niet bouwen in het groen'
Paul Smeulders, Tweede Kamerlid GroenLinks

Nederland moet zuinig zijn op de natuur. Daarom moet het tekort aan huizen worden opgelost door te bouwen binnen de bebouwde stads- en dorpskernen. Dat zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen interviewt Vastgoedmarkt politici en prominenten uit de vastgoedwereld over de woningnood. Op 15 maart zullen de partijen met elkaar in debat gaan in Nieuwspoort Den Haag. Dit is deel 9 in de serie met GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders.

‘Als GroenLinks zijn we tegen bouwen in de natuur, en kritisch op bouwen op landbouwgrond. Wij vinden dat je zuinig moet zijn op groen, want eenmaal opgeofferde open ruimte krijg je nooit meer terug,’ aldus Smeulders. Daarmee neemt GroenLinks duidelijk een ander standpunt in dan veel andere partijen die vinden dat de woningnood niet alleen maar meer binnenstedelijk is op te lossen.

‘We zijn blij dat de ladder voor duurzame verstedelijking er is. Die zegt dat je eerst moet kijken of er binnen een stad nog ruimte is door bijvoorbeeld een oud-industrieterrein om te vormen. Dat is win-win omdat je zo een nieuw aantrekkelijk gebied creëert en groen spaart.

Als het moet, dan op landbouwgrond

Toch is GroenLinks niet helemaal tegen bouwen buiten de bebouwde kom. ‘Als naar aanleiding van zo’n discussie door de gemeentebesturen wordt besloten om landbouwgrond om te zetten naar wonen, dan kan dat gewoon. We gaan daar als Rijksoverheid echt niet voorliggen.’

Net als vrijwel alle partijen is Smeulders voor de heroprichting van een ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). ‘Het Rijk moet kunnen sturen op alle ruimtelijke opgaves die voor ons liggen, niet alleen wat betreft woningbouw, maar ook energietransitie, de transformatie van de landbouw, waterberging, en de inrichting van bedrijventerreinen.’

Smeulders ziet daarnaast een grote rol voor woningcorporaties bij het bestrijden van de woningnood. ‘Er moeten de komende jaren een miljoen woningen worden gebouwd. Woningbouw zal hoge prioriteit moeten hebben. Maar volkshuisvesting betekent ook dat de verhuurdersheffing moet verdwijnen, zodat de corporaties meer ruimte krijgen om te bouwen. En denk ook aan het stimuleren van openbaar vervoer, zodat er veel meer gebouwd kan worden in de steden.’

Zo volg je het debat

1) Log in als abonnee op https://www.vastgoedmarkt.nl/inloggen
2) Ga naar deze pagina
3) Je hebt toegang tot de livestream van het debat
Ben je wel abonnee, maar heb je nog geen account? Maak hier een account aan.
Geen abonnee? Profiteer nu van onze aanbieding.
Erik Wiegerinck

Erik Wiegerinck

Erik Wiegerinck werkte van 1995 tot zijn pensionering in 2022 voor de uitgeverij. Bij Vastgoedmarkt hield hij zich als senior redacteur in het bijzonder bezig met de financieel-economische berichtgeving, logistiek, financiering en vastgoedfondsen. Op dit moment is hij werkzaam als freelancer.