nieuws

ING Real Estate Finance en Zoncoalitie ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Vastgoedbeheer

ING Real Estate Finance (ING REF) en Zoncoalitie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel klanten van ING REF te helpen bij het realiseren van zonne-energieprojecten op grote daken.

ING Real Estate Finance en Zoncoalitie ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

‘Wij bieden vastgoedeigenaren onafhankelijk advies en vergelijkende offertes, om een onderbouwde keuze te kunnen maken’, duidt Alex Muhring, algemeen directeur bij de Zoncoalitie. ‘ING REF heeft gemerkt dat klanten keuze en onafhankelijkheid belangrijk vinden. Daarom mogen wij hun klanten bijstaan bij het verduurzamen van hun vastgoed.’

Zoncoalitie is een onafhankelijk platform voor advies en ontwikkeling van zonnestroomprojecten op commercieel en maatschappelijk vastgoed. Zoncoalitie regelt de SDE+-subsidieaanvraag, de technische haalbaarheidsstudie en geeft advies bij de keuze voor het exploitatiemodel, de financiering en de juridische aspecten. Vervolgens wordt er een gerichte uitvraag richting aanbieders van zonne-energie verzorgd, waarna de vastgoedeigenaar uit vergelijkende offertes de best passende aanbieder kan kiezen.

Reageer op dit artikel