nieuws

Transformatieplein: ‘Sloop verlaten kantoren voor woningbouw

Projectontwikkeling

Transformatieplein: ‘Sloop verlaten kantoren voor woningbouw

Zes verpauperde kantoorpanden in het Rotterdamse Hart van Zuid kunnen beter plaatsmaken voor woningbouw. Het is één van de ingrediënten waarmee Group A in Rotterdam nabij winkelcentrum Zuidplein een aantrekkelijk verblijfsgebied wil realiseren.

Ook moet, zo zegt architect Folkert van Hagen, tijdens een pitch op het Vastgoedmarkt Transformatieplein op de tweede dag van de Provada, een veel betere stadsentree worden gemaakt. Hart van Zuid verandert in hoog tempo. De openbare ruimte wordt verbeterd. Er is al een nieuw zwembad gebouwd. Een theater met bibliotheek is nog in aanbouw. En de Gooilandsingel wordt autoluw. Maar dat speelt zich allemaal af aan de westkant van het gebied. ‘Aan de andere kant van het gebied is het nog doods en introvert. Er is een heleboel ruimte waar nog helemaal niks gebeurt. En de aanwezige kantorenstrook is lang geleden verlaten. Mensen voelen zich daar ’s avonds onveilig’, aldus Van Hagen.

Hij is voorstander van een aantal ingrepen. ‘Wie de stad vanuit het Zuiden binnenrijdt belandt nu in een kaal gebied. De stad verdient ook daar een betere entree. Het Ikazia Ziekenhuis moet beter met de rest van gebied worden verbonden. Dat kan door de bouw van een brug over de Strevelsweg met aan weerszijden bebouwing. En de strook met verlaten kantoorgebouwen, de zogeheten ‘kantoorgebakjes’, kan plaatsmaken voor een nieuw woongebied.’ Van Hagen zou voor de toekomstige bewoners een opgetild maaiveld willen aanleggen met ook ruimte voor (kleine) winkels. Flinke verdichting moet zorgen voor voldoende reuring.

Gebiedsaccountmanager Frans de Jong toont zich in een eerste reactie gecharmeerd van het voorstel. ‘Het voorstel biedt niet alleen een goede verbetering van het openbaar gebied; het komt ook tegemoet aan de wens van de gemeente in dat gebied tot verdichting te komen.’

De gemeente Rotterdam heeft ter gelegenheid van de Provada twee bureaus gevraagd naar het gebied te kijken. Mei Architecten kiest nadrukkelijk voor een andere richting. Architect Leen Kooman is voorstander van uitbreiding van het nabijgelegen Zuiderpark, het grootste stadspark van Rotterdam, richting Zuidplein. ‘Het gaat om een gigantisch lege ruimte. De openbare ruimte kan veel aantrekkelijker worden gemaakt door de bestaande weginfrastructuur in te krimpen en een nieuwe groenstructuur in de vorm van een opgetild park aan te leggen. Daaronder kan vervolgens ruimte worden gevonden voor nieuwe culturele functies.’ Ook hij vindt een betere stadsentree wenselijk. Naast de bestaande hoogbouw zou hij twee ‘flowertowers’ willen toevoegen; nieuwe woontorens van honderd meter hoogte. Nog meer woningbouw is vervolgens mogelijk door transformatie van de oude kantorenstrook.

Tony Wijntuin (Wyne strategy) reageert in eerste aanleg positief op het voorstel van Kooman. Vooral ook omdat geen sprake is van uitbreiding van het aantal winkelmeters.

Reageer op dit artikel