nieuws

Transformatieplein: Plannen gevraagd voor Buikslotermeerplein

Projectontwikkeling

Transformatieplein: Plannen gevraagd voor Buikslotermeerplein
Buikslotermeer Winkelcentrum Amsterdam

Tijdens Provada 2019 presenteren architectenbureaus op het Transformatieplein hun ideeën en referentieprojecten over gebouwen, gebieden en steden aan een collectief van stakeholders. Nu het project Buikslotermeer in Amsterdam.

Het gebied rondom het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord moet uitgroeien tot een nieuw stedelijk centrum. Door sloop van onder meer een viaduct wordt ruimte gecreëerd voor zo’n 2.600 nieuwe woningen. Ook is er aan het plein ruimte voor culturele voorzieningen, inclusief een museum. Het huidige plein is onoverzichtelijk. En de nog aanwezige bebouwing maakt een troosteloze, vervallen indruk. Toch ziet gemeentelijk projectmanager Jonel Nugteren, goede kansen voor het gebied, dat wordt begrensd door het beginpunt van de Noord/Zuid-lijn aan de westzijde en het uiteinde van winkelcentrum Boven ’t Y aan de oostkant. ‘Om ruimte te maken voor de ontwikkeling van het centrumplan wordt nog dit jaar het Waddenwegviaduct gesloopt. Dit verbetert de aansluiting tussen de metro en het winkelcentrum en levert een bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte.’

Aantrekkelijke woningbouw

Hoofdonderdeel van het Centrumplan is ambitieuze woningbouw. De gemeente treft maatregelen om op termijn een paar duizend nieuwe woningen mogelijk te maken. Ook wordt onderzoek gedaan naar de verbetering van de bestaande bebouwing, waaronder de transformatie van een door architect Jan Brouwer ontworpen woongebouw. ‘Het pand oogt nu niet aantrekkelijk, maar ligt wel op een prominente locatie. Bedoeling is de paviljoens in de aanbouw te slopen en het gebouw onderdeel te maken van nieuwe woningontwikkeling’, aldus Nugteren.
Daarnaast ziet de gemeente in het centrumgebied mogelijkheden voor de komst een blik vangend cultuurgebouw, als onderdeel van een cultuurcluster. De realisatie van het eerste onderdeel, het nieuw bioscoopcomplex van Euroscoop met twaalf zalen, is al gaande. Voor de toekomst wordt onder meer gedacht aan de bouw van een museum.
Daarnaast zoekt de gemeente opnieuw naar een oplossing voor het zieltogende winkelcentrum Boven ’t Y. Decennia geleden was het winkelcentrum een populair winkelgebied, ook voor bewoners uit de wijde regio. De afgelopen jaren kwam de klad erin. Niet alleen de V&D sloot de deuren. Ook veel kleine winkelpanden staan al geruime tijd leeg. ‘Al zeker vijftien jaar zijn gemeente, winkeliers en externe partijen met elkaar in gesprek om het winkelcentrum te vernieuwen. Maar telkens lukt dat niet,’ aldus stedenbouwkundige Arjan Klok.

Vernieuwing winkelgebied

Direct na de eeuwwisseling ontwikkelde architect Sjoerd Soeters al een masterplan voor het gebied. Vervolgens beet het toenmalige ING real estate de tanden stuk op de beoogde uitbreiding. Na de crisis werd met een niet nader bekend gemaakte internationale winkelontwikkelaar nogmaals een poging ondernomen om van Boven ’t Y een aantrekkelijk regionaal winkelcentrum te maken, maar afgelopen voorjaar heeft de gemeente de gesprekken daarover gestaakt. Klok wijt het mislukken van de vernieuwing onder meer aan de ingewikkelde eigendomsverhoudingen. ‘Veel kleine winkelpanden zijn particulier eigendom. Niet iedere eigenaar is bereid een bijdrage te leveren aan verandering en vernieuwing van het winkelgebied.’
Nieuwe ideeën zijn welkom, aldus Klok. Bijvoorbeeld om de structuur van het winkelgebied te wijzigen. ‘De levendigheid kan worden vergroot door een aantrekkelijk verbinding te realiseren tussen het woongebied aan de zuidkant (Plan van Gool) en de woningen aan de noordkant. Nu ligt het winkelcentrum als een barrière tussen beide wijken.’

Meer Transformatieplein;

De Overijsselse aanpak

Hart van Zuid Rotterdam

Boulevard Zuid Rotterdam

Sloterdijk Amsterdam

Ringparkgebouw Amsterdam

Dit artikel staat ook in Vastgoedmarkt mei 2019

Foto's

Reageer op dit artikel