nieuws

Breda trekt de rivier de stad in

Projectontwikkeling

Breda maakt de stad steeds mooier. Een paar grachten zijn al open, maar nu gaat de stad ook de rivier weer terug brengen. Ze maakten er een mooi filmpje van.

Breda trekt de rivier de stad in
Breda, De Nieuwe Mark

Het College van burgemeester en wethouders van Breda vraagt de gemeenteraad het voorlopig ontwerp van de Nieuwe Mark vrij te geven voor consultatie. Daarmee wordt een volgende stap gezet naar de realisatie van het doortrekken van de rivier in het centrum van Breda. Op 21 maart 2017 stelde het College van burgemeester en wethouders het tracé van de Nieuwe Mark vast. Het College sprak toen ook de ambitie uit voor een bevaarbare rivier. De Bredase gemeenteraad gaf daarna de opdracht om het ontwerp van de rivier verder uit te werken. De raad vroeg daarbij aandacht voor zaken als klimaatadaptatie, ecologie en de beleving van de rivier. Ook vroeg de raad om te kijken naar de mogelijkheden van cofinanciering.

Twee fases

Het maken van het definitief ontwerp en de uitvoering van de Nieuwe Mark gaat in twee fases. De eerste fase loopt vanaf de Fellenoordstraat tot en met de Tolbrug bij de Haven (2020-2023). De tweede fase is de aanleg van de Nieuwe Mark in het Seelig Park en het maken van de Fellenoordbrug (2024-2026).

Ontwerp aangepast

Ten opzichte van het eerste schetsontwerp kent het voorlopig ontwerp een behoorlijk aantal wijzigingen. Die zijn grotendeels het gevolg van opmerkingen die vanuit de raad en de stad zijn gemaakt op het schetsontwerp. Ten eerste is er veel gedaan aan vergroening, zowel op en aan de kademuren als vergroening van ‘gevel-tot-gevel’ langs de Nieuwe Weg / Markendaalseweg. Hierbij is extra aandacht uitgegaan naar een zo klimaatadaptief mogelijk ontwerp: bijvoorbeeld het zo optimaal omgaan met regenwater en hoe dat gebruikt wordt om de kadewanden nat te houden om de natuurontwikkeling op de kades te stimuleren.

Beleving op de Gasthuisvelden

Daarnaast is het verloop van de rivier veel natuurlijker dan de eerdere hoekiger lijnen van het schetsontwerp. De vloeiende kadelijnen en afgeronde bochten maken het varen in de rivier veel overzichtelijker.Tenslotte is in het ontwerp veel aandacht uitgegaan naar de beleving van de rivier. Denk hierbij aan het toevoegen van lage kades en daarmee nieuwe wandelroutes, zoals onder andere onder de brug bij de Markendaalseweg.

Wethouder Paul de Beer is enthousiast: Het bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’ draagt het college op de Nieuwe Mark af te ronden. Dit als onderdeel van onze grootstedelijke ambities en in het kader van duurzaamheid en ruimte geven aan water.  Ik ben blij dat we met het vaststellen van dit voorlopig ontwerp een flinke stap vooruit zetten naar de daadwerkelijke realisatie van een bevaarbare stadsrivier. De Nieuwe Mark is samen met het park het centrale thema in de ontwikkeling van de Gasthuisvelden. We transformeren de Gasthuisvelden van een gebied waar je alleen mocht komen als je er ontboden werd tot een toffe, gastvrije plek waar je andere mensen wil ontmoeten’.

Foto's

Reageer op dit artikel