nieuws

Heleen Aarts over transformatie kavel Haven-Stad: ‘Niet rendabel’

Projectontwikkeling

Amvest en Volker Wessels gaan vooralsnog niet aan de slag met de transformatie tot woningbouw van een bedrijfsterrein van 21 hectare in Haven-Stad.

Heleen Aarts over transformatie kavel Haven-Stad: ‘Niet rendabel’
Heleen Aarts. Foto: Marcel Krijger

Amvest-CEO Heleen Aarts vertelt dit in een interview met Vastgoedmarkt. In het gesprek gaat Aarts nadrukkelijk op de regulering van de huurwoningmarkt in Amsterdam, die sinds 2017 extra stringent is. Inmiddels zouden diverse vastgoedbeleggers en -ontwikkelaar al bewust grondposities braak laten liggen.

Negatief rendement

Met projectspecifieke afspraken valt er voor Amvest nog voldoende te ontwikkelen in Amsterdam stelt Aarts. Anders is het volgens haar in algemene zin voor bestaande stadsdelen. ‘Zuid-Oost kent van oudsher heel veel sociale huur. Het is goed om daar de differentiatie te vergroten door toevoeging van meer middenhuur en koop. Positieve transformatie wordt door de 40-40-20 formule een stuk lastiger. Natuurlijk spelen de extreme stijging van de bouwkosten en de kosten voor erfpacht daarbij ook een rol. Door al die factoren dreigt transformatie duurder uit te pakken dan nieuwbouw. Ik kan me goed voorstellen dat ontwikkelaars er dan toch voor kiezen om het huidige gebruik voort te zetten. Je ziet daarnaast ook de vraag naar kantoorruimte weer toenemen. Op de lange termijn is investeren in kantoren niet onze wens. Maar je wilt ook niet door woningbouw op een negatief rendement uitkomen.’

Bestaande huurovereenkomst

Veel nieuwbouwprojecten in Amsterdam komen op dit moment nog wel tot stand, zijn in ontwikkeling of exploitatie. ‘Op basis van bestaande afspraken is er nog het nodige in ontwikkeling, maar specifiek voor transformatiegebieden klopt het verhaal dat eigenaren zich soms genoodzaakt vinden grond te laten liggen. Wij hebben, samen met Volker Wessels ook een grondpositie van 21 hectare in Haven-Stad. Deze grond ligt niet braak maar is volop in gebruik bij huurders. Voorlopig gaan wij de huurovereenkomst met de huidige gebruikers niet openbreken. Ik zie niet hoe we daar rendabel kunnen bouwen. Enerzijds zijn er nu de hoge bouwkosten, daarnaast is er planologisch weinig duidelijk en het levert dankzij de regels niet het benodigde rendement op.’
‘Maar ik ben er niet zo somber over’, benadrukt Aarts. ‘We blijven met de gemeente in gesprek. Wij willen best afspraken maken, bijvoorbeeld over het in aanmerking laten komen van mensen met sleutelberoepen voor woningen. Dat vinden wij ook belangrijk.’

Gebrek aan vertrouwen

Onlangs was een commissie van internationale deskundigen in Amsterdam om hun visie te geven op de ontwikkeling van ontwikkelingsgebied Haven-Stad. Zij stelden toen dat een gebrek aan vertrouwen de voornaamste hinderpaal bij de daadwerkelijke realisatie van de plannen.

Lees het complete interview met Heleen Aarts in Vastgoedmarkt 3. Deze uitgave verschijnt op 22 maart 2019.

Reageer op dit artikel