nieuws

‘Nieuwbouwwoning met aardgas wordt gebrek’

Projectontwikkeling

Woningmarktpartijen hebben het akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij getekend. Een nieuwbouwwoning met aardgasaansluiting wordt door steeds meer kopers als een woning met een gebrek gezien, aldus medeondertekenaar NVM.

‘Nieuwbouwwoning met aardgas wordt gebrek’
NVM en Diederik Samsom tekenen aardgasvrij-akkoord

Nederland gaat immers de komende decennia van het aardgas af. Vanaf 1 juli is het bij nieuwbouwprojecten daarom niet meer toegestaan om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet. Op dit moment wordt nog maar 55 procent van alle nieuwbouw aardgasvrij of vrijwel aardgasvrij opgeleverd. Dat komt omdat de nieuwbouw die nu opgeleverd wordt, soms al jaren geleden op de tekentafel ontworpen is, inclusief gasaansluiting.

Deze woningen alsnog aardgasvrij bouwen vraagt om allerlei aanpassingen. Toch hebben de betrokken marktpartijen, milieuorganisaties en overheden in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij met elkaar afgesproken om ook geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken.

Een woning achteraf aanpassen is immers vaak veel lastiger en duurder. Voor ieder project zullen de betrokken partijen de vraag stellen of het mogelijk is om het alsnog aardgasvrij te realiseren of zodanig aan te passen dat de gebouwen aardgasvrij-ready zijn en over een aantal jaren gemakkelijk aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

De ondertekenaars van het akkoord streven ernaar dat minstens 75 procent van alle nieuwbouw (woningen en gebouwen) die opgeleverd wordt tussen 1 juli 2018 en eind 2021 aardgasvrij is. Ze doen hun best om een nog hoger percentage te realiseren.

Door het akkoord te ondertekenen wil de NVM een impuls geven aan het alsnog toekomstbestendig maken van nieuwbouw en tevens een maatschappelijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Andere ondertekenaar zijn onder meer Neprom, NVB-Bouw, Bouwend Nederland, Aedes, Netbeheer Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Hoe beleggers en ontwikkelaars hun woningportefeuille en woningprojecten het beste gasloos kunnen maken, zal duidelijk worden op de Vastgoedmarkt Ontbijtsessie Naar een gasloze woningmarkt. Het kennisevenement vindt op 11 september plaats in de nieuwbouw van het Atrium-complex op de Zuidas.

Reageer op dit artikel