nieuws

Jerry Wijnen nieuwe voorzitter MVA

Loopbaan

De Makelaarsvereniging Amsterdam heeft een nieuwe voorzitter en twee nieuwe bestuursleden. Jerry Wijnen is door de leden benoemd tot opvolger van Sven Heinen als nieuwe voorzitter van de MVA.

Jerry Wijnen nieuwe voorzitter MVA

Heinen is sinds 2011 bestuurslid van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), waarvan de afgelopen vijf jaar als voorzitter.

Makelaarsvereniging Amsterdam wordt geleid door het bestuur, dat bestaat uit zeven makelaars uit het werkgebied van de MVA. De voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester en de secretaris aangevuld met drie leden. Elk bestuurslid is belast met een eigen aandachtsveld en heeft zitting in één of meerdere adviescommissies, die wordt
geacht het bestuur te adviseren op een specifiek terrein.

Het bestuur bestaat vanaf 1 januari 2019 uit: Jerry Wijnen voorzitter; Monique Krop vicevoorzitter; Niels Maijer secretaris; Anton van Klooster penningmeester; Vincent Kinneging bestuurslid; Martijn Peters bestuurslid; en Vincent van Weert bestuurslid.

Reageer op dit artikel