nieuws

Liselot Dalenoord benoemd tot Country Manager RICS

Loopbaan

De wereldwijde beroepsorganisatie voor vastgoedprofessionals Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) heeft Liselot Dalenoord MRE benoemd tot Country Manager Nederland, België en Luxemburg.

Liselot Dalenoord benoemd tot Country Manager RICS

Zij heeft tot taak de organisatie verder te professionaliseren en steeds relevanter te maken voor de vastgoedsector als geheel. Daarnaast heeft de groei en diversiteit van het ledenbestand haar volle aandacht.

Dalenoord was tot voor kort deal- en asset manager bij Equity Estate. Daarvoor was zij development manager bij Greystar en werkte zij in diverse functies bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Zij volgt Ed Nypels op, die in ruim tien jaar RICS in Nederland op de kaart heeft gezet. RICS in Nederland groeide in deze periode van 165 uit tot ruim 900 leden, die werkzaam zijn in alle vastgoed-disciplines.

RICS is een wereldwijde professionele organisatie. De wereldwijde organisatie ontwikkelt en handhaaft de
hoogste professionele kwalificaties en standaarden in het taxeren, ontwikkelen en managen van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur.

Reageer op dit artikel