nieuws

Hummel: OM shopt selectief taxaties en koopsommen Go Planet

Financieel

Hummel: OM shopt selectief taxaties en koopsommen Go Planet

Het openbaar ministerie shopt zeer selectief in de verschillende taxaties en verkoopsommen waarvoor het leisurecomplex Go Planet in Enschede de afgelopen jaren werd verkocht. Klaas Hummels ex-echtgenote Jeanette van Dijk betaalde niet te weinig, maar juist te veel voor het niet rendabel te exploiteren uitgaanscentrum, stelt Hummels advocaat Dian Brouwer.

Klaas Hummel, zijn ex en twee taxateurs van DTZ Zadelhoff (nu Cushman & Wakefield) staan vanaf woensdag 30 janauari 2019 voor de rechter in Amsterdam.  Kern van de zaak is dat het openbaar ministerie Klaas Hummel ervan verdenkt met behulp van lage taxaties het Enschedese leisurecomplex Go Planet voor een te lage prijs heeft verkocht aan zijn ex-echtgenote Jeanette van Dijk. In een zogeheten stakeholder statement, stelt Hummels advocaat, corporate strafrechtadvocaat Dian Brouwer van het kantoor JahaeRaymakers in Amsterdam, hoe hij tegen deze strafzaak aankijkt.

‘Go Planet is een zogeheten leisure boulevard, die voor zijn inkomsten geheel afhankelijk is van huurders die recreatieve activiteiten (kartbaan, bowling) exploiteren. Het is eind jaren negentig gebouwd voor 26 miljoen euro, maar ging al acht maanden na de opening failliet. Het bleek toen – en het blijkt tot op de dag van vandaag – voor de exploitanten niet mogelijk om voldoende publiek te trekken om een kostendekkende huur aan de eigenaar van Go Planet te kunnen betalen. Go Planet heeft dan ook in zijn gehele bestaan jaar op jaar alleen maar verliezen geschreven. Op verzoek van Bouwfonds heeft Klaas Hummel in 2002 Go Planet voor zo’n vijf miljoen euro uit de ‘stroppenpot’ overgenomen. Ook hij werd vervolgens geconfronteerd met niet te stelpen verliezen van vele tonnen per jaar. In 2005 en 2007 taxeerde DTZ het object op nog maar 2,9, respectievelijk 2,5 miljoen euro.’

‘Mede onder druk van de accountant besloot Hummel eind 2006 om Go Planet per 1 januari 2007 uit de boeken van MVG (Museum Vastgoed Groep, red.) te halen. Hij heeft daarop zijn ex-echtgenote Jeanette van Dijk, met wie hij vaker zaken doet, gevraagd om hem van het probleem Go Planet te verlossen. Bij de daarop volgende transactie (in augustus 2007, die vooraf is voorgelegd aan de Belastingdienst, die echter door tijdsgebrek niet aan beantwoording toekwam) is het vastgoed voor de door DTZ getaxeerde prijs verkocht. Voor de verlieslatende exploitaties die Van Dijk ook overnam (terugwerkend per 1 januari
2007), is een badwillvergoeding van zo’n 1,5 miljoen euro meegegeven.’

Potentiële waarde in verhuurde staat

‘Enkele maanden daarna (maart 2008) heeft een groep Twentse investeerders het object van Van Dijk overgenomen. Zij hebben zelf een aankooptaxatie laten verrichten, waaruit een actuele waarde bleek van 1,2 miljoen euro en een potentiële waarde in rendabel verhuurde staat van 10,5 miljoen euro. De Twentse
investeerders zijn vervolgens uitgegaan van een (te) optimistisch scenario: zij hebben 8 miljoen euro geboden – en betaald – voor Go Planet. Vijftien maanden later (juni 2009) verkochten de twee initiatiefnemers van de Twentse investeringsgroep hun belang weer voor een omgerekend totale waarde van zo’n 1,5 miljoen euro. Ook de Twentse investeerders hebben moeten vaststellen dat Go Planet niet rendabel verhuurd kan worden – en dat zij dus te veel hadden betaald.’

‘Belastingdienst, Fiod en openbaar ministerie hebben uit deze geschiedenis de transactie van Klaas Hummel aan Van Dijk geïsoleerd, en er vervolgens alles aan gedaan om te bewijzen dat de prijs die Van Dijk in augustus 2007 heeft betaald te laag zou zijn geweest. Daarbij zijn door de Belastingdienst en de Fiod de feiten die er op wijzen dat juist de Twentse investeerders veel te veel hebben betaald genegeerd en zelfs doelbewust buiten het dossier gehouden. Zo wordt de waarde van 1,2 miljoen euro, die bleek uit de taxatie die de Twentse investeerders hebben laten opmaken, nergens in het dossier vermeld. Alleen de hoge verwachtingswaarde van 10,5 miljoen euro wordt genoemd – en wordt zelfs gepresenteerd als dé getaxeerde marktwaarde op dat moment. Zogenaamd ‘onafhankelijke’ taxateurs van de Belastingdienst zijn daarbij als controleambtenaren ingezet en voor het karretje van de belastinginspecteur gespannen. De lagere taxatiewaarde, de verliezen die Go Planet jaar op jaar schreef, het verlies dat de Twentse investeerders na vijftien  maanden moesten incasseren: de Belastingdienst kende deze feiten maar heeft ze allemaal bewust buiten het dossier gehouden.’

Van Dijk heeft te veel betaald

‘In de loop van deze zaak is er nog een aantal (her)taxaties van Go Planet uitgevoerd. Daarnaast hebben zich in het fiscaal-strafrechtelijk onderzoek vijf  deskundigen over de verschillende taxaties gebogen. Daaruit bleek dat de hertaxatie door de Belastingdienst (die uitkwam op 7,5 miljoen euro) door ondeskundige taxateurs en aan de hand van een onbruikbare methode was uitgevoerd. De enige (her)taxatie die is verricht volgens de methode die door de gerechtelijke deskundigen is voorgeschreven, kwam uit op een waarde van Go Planet in augustus 2007 van 1,9 miljoen euro. Ook Van Dijk blijkt achteraf dus nog te veel te hebben betaald.’

Eerder werden door het Openbaar Ministerie drie in plaats van twee taxateurs van DTZ Zadelhoff verdacht rond de voor Hummel gedane taxatie. De taxateurs werden vervolgens binnen de beroepsvereniging Rics geschorst. DTZ Zadelhoff stelde zich van begin af aan vierkant achter zijn medewerkers en hun taxatie.

Reageer op dit artikel