nieuws

Vastgoedtop luidt noodklok over schrappen FBI

Financieel

Topbestuurders van vrijwel alle grote beursgenoteerde vastgoedfondsen hebben in een advertentie in Het Financieele Dagblad de noodklok geluid over de kabinetsplannen om directe vastgoedbeleggingen in Nederland niet langer toe te staan door fiscale beleggingsinstellingen (FBI’s). 

Vastgoedtop luidt noodklok over schrappen FBI

‘Helaas blijkt uit de Miljoennota dat het kabinet uitvoering wil geven aan een maatregel die ons als Nederlandse beursgenoteerde vastgoedfondsen hard raakt  en ook beleggers treft; het zal voor ons als fiscale beleggingsinstellingen vanaf 2020 niet langer zijn toegestaan om direct te beleggen in Nederlands vastgoed. Dit zet investeringen in vastgoed onder druk en schaadt het vestigingsklimaat’, stellen de briefschrijvers. De open brief is ondertekend door de ceo’s  van Unibail-Rodamco-Westfield, Vastned Retail, WDP, Wereldhave, NSI, Eurocommercial Properties en het Triodos Vastgoedfonds.

‘Nederland heeft behoefte aan een concurrerend vestigingsklimaat voor de vastgoedsector’, schrijven zij. ‘Wij beleggen als beursgenoteerde fondsen op een zeer transparante manier in vastgoed en bedienen op deze manier institutionele en particuliere beleggers. Door onze langetermijnvisie kunnen wij investeren in de noodzakelijke verduurzaming van winkels en kantoren, leveren wij een positieve  bijdrage aan verbetering van de leefomgeving en bieden wij een kwalitatief aantrekkelijk rendement.’

Volgens de vastgoedtop moet voorkomen worden dat Nederland ‘op achterstand komt te staan ten opzichte van de landen om ons heen’. Zij roepen het kabinet op om ‘passende maatregelen te nemen zodat het huidige concurrerende vestigingsklimaat geen schade lijdt’.

Oudste REIT-regime

‘Vele landen om ons heen hebben en bewezen en zorgvuldig fiscaal regime (met REIT’s, real estate investments trusts) voor beursgenoteerd vastgoed.  Wij steken onze hand uit naar staatssecretaris Snel om samen een transparante vastgoedsector te behouden voor Nederlandse beleggers’, aldus de zeven topmensen. De in 1969 ingevoerde FBI vormt zoals bekend de oudste fiscaal transparante structuur ter wereld.

Als gevolg van het schrappen van de dividendbelasting (15 procent) zullen vastgoed-FBI’s vanaf 2020  onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting (21 procent). Om de hieruit voortvloeiende verhoging van de belastingdruk op vastgoedresultaten te voorkomen, kunnen vastgoed-FBI’s overwegen over te gaan tot een herstructurering. Maar een dergelijke herstructurering voor vastgoed-FBI’s met een beursnotering is in het algemeen echter niet mogelijk.

Lange tijd koos de vastgoedsector voor stille diplomatie bij het van tafel krijgen van de gewraakte maatregel die een jaar geleden in het regeerakkoord werd aangekondigd. Maar nu duidelijk is dat het kabinet kennelijk van geen wijken weet, wordt alles uit de kast getrokken door met name de beursgenoteerde bedrijven om de publieke opinie te beïnvloeden.

Hardst getroffen

Meest hard getroffen zijn ongetwijfeld de kantorenfondsen NSI en Triodos Vastgoedfonds, omdat zij uitsluitend in Nederland beleggen. Volgens NSI-ceo Bernd Stahli zal de winst per aandeel met 10 tot 12 procent teruglopen als de kabinetsplannen onverkort doorgaan. Hij heeft zijn hoop gezet voor aanpassingen op de behandeling van het belastingplan in de Tweede Kamer, die in de loop van deze maand plaatsvindt. Daarna moet ook de Eerste Kamer zich nog uitspreken.

‘Mocht het belastingplan ongewijzigd door de Kamers komen dan ligt er voor ons in 2019 nog een nieuw traject open om naar onze opties te kijken’, stelt Stahli strijdbaar. Hij wil ook na enig aandringen niet ingaan op de vraag wat die opties dan nog zouden zijn. Vast staat evenwel dat (opnieuw) beleggen voor NSI  in het buitenland op de korte en middellange termijn ‘geen optie is’. ‘We hebben de afgelopen jaren juist focus gegeven aan het bedrijf door uitsluitend nog in Nederland te beleggen. Zo’n koerswijziging zouden we moeilijk aan onze aandeelhouders kunnen uitleggen. Bovendien zijn er allerlei lokale specialisten in het buitenland die dat waarschijnlijk beter zouden kunnen doen.’

Reageer op dit artikel