nieuws

Onvoldoende geld voor sociale huur in Amsterdam

Beleggingen

Twaalf van de 26 woningcorporaties in de regio Amsterdam hebben onvoldoende geld om te voldoen aan de nieuwbouwopgave die op hun bordje is geschoven, zo bericht het Financieele Dagblad. 

Onvoldoende geld voor sociale huur in Amsterdam

In een akkoord, in handen van het FD, spreken gemeenten, Rijk en provincie  af dat er jaarlijks tot 2025 zo’n 15.000 woningen worden bijgebouwd in de Metropoolregio Amsterdam. Tot dat gebied worden niet alleen de hoofdstad en de randgemeenten gerekend, maar bijvoorbeeld ook Lelystad en Haarlem. Van de bij te bouwen woningen moet een derde, 5.000 stuks,  bestaan uit sociale huur.  In het akkoord zegt minister Ollongren ook toe dat er extra geld komt, voor tijdelijke ambtenaren die de versnelling van de nieuwbouwopgave moeten begeleiden en voor verduurzaming.

Onvoldoende middelen

Volgens Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse federatie van woningcorporaties, hebben de corporaties in de regio Amsterdam ondanks de toezeggingen van Ollongren, onvoldoende middelen om te voldoen aan de nieuwbouwopgave voor sociale huur. Vooral de door corporaties gehate verhuurderheffing zou roet in het eten gooien.

Onderzoek WSW

De corporaties weten de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) aan hun zijde. Hij wijst op een onderzoek van het Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw (WSW) in aanloop naar het akkoord,  waaruit blijkt dat 12 van de 26 corporaties in de regio onvoldoende kunnen lenen om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. ‘Het is jammer dat het nodig is, want wij wisten al heel lang dat de investeringscapaciteit van corporaties te klein is.’

Reageer op dit artikel