nieuws

Aandeelhouders kiezen beëindiging Triodos Vastgoedfonds

Beleggingen

De aandeelhouders van Triodos Vastgoedfonds hebben tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 17 december 2018 ingestemd met het voorstel om de activiteiten van het fonds te beëindigen.

Aandeelhouders kiezen beëindiging Triodos Vastgoedfonds
Prof. Dr. Dorgelolaan 12 in Eindhoven

Het voorstel is door een meerderheid van de aanwezige en stemgerechtigde aandeelhouders aangenomen.  De aandeelhouders toonden met hun keuze geen vertrouwen te hebben in de door het bestuur aangehangen groeistrategie van het fonds. Zij willen geld zien. Daarmee is de slag die de crisis veroorzaakte, het vastgoedfonds definitief fataal geworden.

Het bestuur van Triodos Vastgoedfonds zal de beëindiging van de activiteiten van het fonds in gang zetten. Dat kan door het meewerken aan een openbaar bod op de aandelen in het fonds, verkoop van de portefeuille van het fonds en/of ontbinding en vereffening van het fonds. Binnenkort maakt het bestuur bekend hoe de beëindiging precies vorm krijgt.

De aandeelhouders zullen naar verwachting na beëindiging een waarde ontvangen die – afhankelijk van marktontwikkelingen – hoger ligt dan de huidige beurskoers. Die bedroeg op 2 november 2018 2,43 euro, een kwart onder de waarde van de vastgoedportefeuille. Die was op 30 september 54 miljoen euro waard.

Vruchteloze poging tot kapitaalsverhoging

Uit de agenda van de aandeelhoudersvergadering blijkt dat het bestuur er rekening mee hield dat de aandeelhouders alsnog akkoord zouden gaan met een eerder voorgestelde verhoging van het kapitaal van het fonds. Na de stemming over beëindiging stond een voorwaardelijk agendapunt genoteerd, waarbij na een stemming over een statutenwijziging de kapitaalsverhoging alsnog mogelijk zou worden. Zover kwam het niet, doordat een meerderheid van de aandeelhouders ervoor koos de stekker uit het fonds te trekken.

Aanleiding om te stoppen is de weigering van aandeelhouders op de vergadering van 25 mei 2018 om nieuwe aandelen uit te geven. In 2017 had Triodos Vastgoedfonds al 23 miljoen euro opgehaald met een tussentijdse kapitaalronde. Verdere schaalvergroting was volgens het fondsbestuur nodig voor kostenverlaging en verbetering van de beleggingspropositie.

Portefeuille van achttien kantoorpanden

Triodos Vastgoedfonds bezit achttien vooral kleinere kantoorpanden in de Randstad en de centrale stedenring met een totale oppervlakte van bijna 50.600 m2. Voor panden die niet op een monumentenlijst staan, zijn de energielabels A of hoger. Lees hier waaruit de portefeuille van Triodos Vastgoedfonds precies bestaat.

Het fonds kocht 1 november nog een duurzaam pand in Eindhoven aan de Prof. dr. Dorgelolaan 12 en 14. De buitengewone aandeelhoudersvergadering  werd voorgezeten door Gerard Groener, voorzitter van de raad van commissarissen van het Triodos Vastgoedfonds. Hij was tot januari 2015 ceo van winkelcentrumeigenaar Corio, tegenwoordig algemeen directeur van de winkelcentrumtak van Ikea. Fondsmanager is Guus Berkhout.

Reageer op dit artikel