nieuws

Aandeelhouders blokkeren veranderingen Triodos Vastgoedfonds

Financieel

Aandeelhouders blokkeren veranderingen Triodos Vastgoedfonds

De aandeelhouders van het Triodos Vastgoedfonds hebben een aantal voorgenomen besluiten tijdens de vrijdag 25 mei gehouden algemene vergadering geblokkeerd.

De aandeelhouders stelden wel de jaarrekening over 2017 en de winstbestemming vast en verleenden de commissarissen decharge. Maar het bestuur kreeg geen decharge voor de vervulling van zijn taken over het boekjaar 2017.

Het voorstel om twee nieuwe commissarissen te benoemen om zo een personele unie te creëren met de raad van commissarissen van het Triodos Groenfonds en de Raad van Toezicht van Triodos Fair Share Fund haalde het niet. De raden van alle drie de fondsen zouden daardoor worden gevormd door Gerard Groener, Henk Raué, Jacqueline Rijsdijk en Jan Willem van der Velden. Een vijfde commissaris zou nog worden gezocht en bij de volgende aandeelhoudersvergadering worden benoemd. Een voorgestelde verlaging van de vergoeding van de commissarissen werd niet in stemming gebracht.

Een voorstel om het maatschappelijk kapitaal van het fonds te vergroten van 10 naar 25 miljoen euro en het aantal aandelen van 20 naar 50 miljoen stuks van nominaal 50 eurocent uit te breiden, werd ook afgestemd. Net als de voorgestelde statutenwijziging die het bestuur het recht gaf zonder tussenkomst van de commissarissen procuratiehouders met de bijbehorende volmachten aan te stellen.

Een summier persbericht van het Triodos Vastgoedfonds na de vergadering meldt geen redenen voor het afstemmen van de voorstellen. ‘De beheerder van het fonds neemt de input van de aandeelhouders in beraad en zal de dialoog met haar aandeelhouders geïntensiveerd voortzetten’, meldt fondsbeheerder Triodos IM. De AFM had al ingestemd met de voorgenomen benoemingen, die nu niet doorgaan.

Eerder besloot het Triodos Vastgoedfonds al zelf het asset- en property management uit te gaan voeren. Tot en met 30 juni ligt het beheer nog bij Cairn Real Estate. Fondsmanager Guus Berkhout noemde dit half maart ‘logische volgende stap in de ontwikkeling van het fonds’. Op de dag van de aandeelhoudersvergadering maakte Triodos Vastgoedfonds de aankoop van het hoofdkantoor van het Rode Kruis in Den Haag bekend.

Reageer op dit artikel