nieuws

Annexum stopt met blockchainproef

Beleggingen

Vanwege de kabinetsplannen met de FBI stopt Annexum vooralsnog te stoppen met de pilot om participaties in vastgoedfondsen via blockchain te verhandelen.

Annexum stopt met blockchainproef
Huib Boissevain van Annexum geflankeerd door oprichters Koen Bonenkamp (links) en Tim Rutgers van Bloqhouse

Volgens de Amsterdamse fondsaanbieder veroorzaakt het  opheffen van de fiscale beleggingsinstelling (FBI) voor Nederlands vastgoed dubbele belastingheffing voor particuliere beleggers’ ‘Het gevolg hiervan is dat het voorgenomen woningfonds een te laag rendement krijgt om nog aantrekkelijk te zijn’, aldus de onderneming.

Afgelopen maandag keerden een zevental beursgenoteerde vastgoedfondsen zich in een open brief tegen de kabinetsplannen. Als de Tweede en Eerste Kamer dit najaar akkoord gaan met de aanpassingen in het fiscale stelsel dan zullen vanaf 1 januari 2020 directe beleggingen in vastgoed niet langer zijn toegestaan via FBI’s.

Annexum was in samenwerking met Bloqhouse bezig om met behulp van Blockchain technologie een pilot voor te bereiden om directe verhandelbaarheid van participaties tussen particuliere beleggers mogelijk te maken. Na uitvoerig overleg met de Autoriteit Financiële Markten zou het fonds in het vierde kwartaal van 2018 naar de markt komen. Dit zou een wereldwijde primeur hebben betekend.

‘Wij zijn altijd bezig met het verbeteren van onze producten’, licht ceo Huib Boissevain van Annexum toe. ‘Verhandelbaarheid van participaties is voor ons zeer belangrijk. Vandaar dat wij met veel enthousiasme samen met Bloqhouse hebben gewerkt om verhandelbaarheid op basis van Blockchain mogelijk te maken. Dit zou voor onze klanten een grote verbetering hebben betekend qua kosten en doorlooptijd van transacties.

Nederland was volgens Boissevain één van de eerste landen in de wereld die verhandelbare vastgoedfondsen mogelijk heeft gemaakt en is nu de enige die dit weer afschaft. ‘Annexum betreurt dit vooral omdat met deze innovatie, diverse verbeteringen in de Nederlandse vastgoedwereld hadden kunnen worden gerealiseerd. Wij hopen dat de politiek dit alsnog inziet en de voorgenomen maatregelen niet invoert.’

Boissevain vreest dat door de stapeling van belastingmaatregelen de vastgoedmarkt ‘een stuk çyclischer zal worden’ de komende jaren.   Volgens hem is daar nauwelijks oog voor in de sector.   ‘We hebben met z’n allen zitten slapen.’ Hij waarschuwt met name de nieuwe renteaftrekbeperking per 1 januari 2019. De  regeling beperkt voor iedere belastingplichtige de aftrek van netto rente (rentelasten minus rente-inkomsten) tot 30 procent van de ‘fiscale’ Ebitda. De aftrekbeperking is van toepassing op rente verschuldigd aan verbonden partijen (zoals aandeelhouders) en derde partijen.

Reageer op dit artikel