blog

ESG verliest vrijblijvendheid door aangescherpte regelgeving

Beleggingen

Degenen die het schijnheilige prietpraat vinden, moet ik teleurstellen: duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zullen nog belangrijker worden bij vastgoedbeleggingen. In managersjargon heb ik het uiteraard over Enviromental, Social en Goverance, oftewel kortweg ESG.

ESG verliest vrijblijvendheid door aangescherpte regelgeving
Erik Wiegerinck

Dat schreef ik anderhalf jaar geleden. Ik kan er nu aan toevoegen: het wordt alleen maar méér, of erger zo u wil… Inmiddels heeft het Europees Parlement dit voorjaar namelijk ook ingestemd met nieuwe Europese regels die institutionele beleggers verplicht maatschappelijke belangen zoals sociale en milieueffecten van hun investeringen te laten meewegen bij investeringsbeslissingen. Financiële instellingen als banken, pensioenfondsen en verzekeraars worden wettelijk verplicht duurzamer te investeren. De nieuwe regelgeving voorziet ook in transparantieregels over de duurzaamheid van financiële producten en diensten. Die maken het voor investeerders gemakkelijker om hun geld te steken in duurzame projecten.

Toen ik INREV, de Europese branchevereniging voor niet-beursgenoteerd vastgoed, vroeg om een reactie op het besluit van het Europees Parlement toonde men zich niet erg onder de indruk over de impact van de nieuwe regelgeving op de eigen achterban. Want het onderwerp heeft allang de aandacht. Volgens Jeff Rupp, de Brusselse lobbyist van deze organisatie, voldoen de meeste beleggers aan de nieuwe regelgeving.

Ceo Lonneke Löwik noemde ESG voor vastgoedvermogensbeheerders al eerder in een interview met Vastgoedmarkt ‘een niet meer terug te draaien ontwikkeling’. Zij stelt in een reactie op de nieuwe regelgeving dat ‘Impact Investing’ een belangrijk aandachtspunt was tijdens het recente INREV- jaarcongres in Venetië ‘omdat we zien dat dit een steeds belangrijkere rol speelt in de beleggingen van onze leden. Als een organisatie die zich bezighoudt met transparantie en ‘best practices’ zal dit ook zijn reflectie in onze activiteiten vinden.’

Vooral pensioenfondsen, maar ook andere institutionele en een aantal grote private beleggers, laten de prestaties van vastgoedondernemingen op het gebied van ESG de laatste jaren inderdaad zwaarder meewegen in hun beleggingsbeslissingen. Er zijn reeds diverse ESG-indices zoals bijvoorbeeld de GPR IPCM LFFS Sustainable GRES Index. Volgens het Londense onderzoeksbureau IPCM leveren investeringen in dergelijke vastgoedondernemingen gemiddeld honderd basispunten meer rendement op per jaar.

Vastgoedondernemingen die ESG hoog in het vaandel dragen zijn onder andere vastgoedvermogensbeheerder CBRE Global Investors en logistiek vastgoedbedrijf Prologis. De vooruitstrevendheid van deze van oorsprong Amerikaanse ondernemingen op dat gebied blijkt ook uit het feit dat beide partijen als een van de eersten in Nederland met Well-certificaten in de weer zijn. De aanvraag voor het Well-certificaat voor het WTC Utrecht past in het streven om het ESG-beleid van CBRE GI verder te verdiepen en uit te bouwen. Het Pantos-dc van Prologis in Tilburg kreeg dit jaar als een van de eerste dc’s ter wereld het Well-certificaat toebedeeld. Deze vastgoedonderneming  publiceerde recentelijk zelfs een hele paper over de relatie tussen het welzijn van magazijnpersoneel en gebouwen en heeft niet voor niks een zware weging in de eerder genoemde ESG-index.

Well Building Standard is ontwikkeld door een Amerikaanse vastgoedorganisatie en bestaat uit honderd eisen om te komen tot een gezonde en comfortabele werkomgeving. Het in 2014 gelanceerde label stelt niet alleen eisen aan onderwerpen als luchtkwaliteit, licht en thermisch & akoestisch comfort, maar ook aan aspecten als waterkwaliteit, voeding, beweging en activiteit en geestelijke gezondheid. Ik ben er van overtuigd dat mede door de aangescherpte Europese regels Well dé standaard wordt voor  gezonde en comfortabele gebouwen.

Met de nieuwe regels verliest ESG  in ieder geval zijn vrijblijvendheid voor institutionele beleggers. Ook particuliere beleggers zullen steeds meer belang gaan hechten aan ESG, omdat het wel degelijk iets zegt over de kwaliteit van gebouwen. De aanscherping zal derhalve voelbaar worden tot in de haarvaten van de vastgoedmarkt.

Voor meer achtergrond over de nieuwe regelgeving verwijs ik graag naar het artikel van Alexandra Jurgens-Boot en Bas Slaats van Boot Advocaten in Amsterdam.

Reageer op dit artikel