Lichting van achttien MSRE-studenten afgestudeerd

Lichting van achttien MSRE-studenten afgestudeerd
Achterste rij van links naar rechts: Roderick Verspagen, Dewi Anakram, Hans Hoekstra, Harm Hogendoorn, Kristian Gabrielse, Dennis Borst, Alexander Joordens, Daniel van Til, Mike van Esdonk. Voorste rij van links naar rechts: William Kon, Stefan Groot, Caspar Croughs, Julian Neerincx, Nishall Bhagai, Guusje Rypma, Dominique Wandel, Sander Middelkoop, Hendrik van Arem.

Tijdens een feestelijke uitreiking in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam hebben op 6 juni 2024 achttien Master of Science in Real Estate-studenten hun diploma ontvangen van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Het MSRE-alumninetwerk bestaat nu uit 610 afgestudeerden.

De ASRE feliciteert alle afgestudeerden hartelijk met het behaalde diploma en wenst hun veel succes met hun toekomstige carrière. Bijzondere felicitaties gaan naar Hendrik van Arem die cum laude afstudeerde en naar Dewi Anakram die de MSRE-scriptieprijs won met de afstudeerscriptie ‘Het effect van het energielabel op de huurprijs van vrije sector huurwoningen. Een hedonische prijsanalyse van verhuurtransacties tussen 2016 en 2023Q2 van institutionele Nederlandse woningbeleggers’. De MSRE-scriptieprijs bestaat uit een studietegoed ter waarde van 2500 euro.

Specialistische masteropleiding

De Master of Science in Real Estate (MSRE) is de specialistische masteropleiding van de ASRE. De basis van de MSRE-opleiding zijn de vakken Marktanalyse en Investeringsanalyse, met een verdieping in één van de specialisatievakken Gebieds- en Vastgoedontwikkeling, Real Estate Analytics of Vastgoedbeleggen.

Master Challenges voor MSRE-studenten

Studenten kiezen twee Master Challenges waarin gedurende vier dagen een visie wordt ontwikkeld op disruptieve trends als De Duurzame Stad, Digitale Innovatie, Energietransitie, Seniorenhuisvesting en Zorgvastgoed en Sustainable investment. Deze Master Challenges staan open voor alle ASRE-masteralumni.

Alumnivereniging MSREAA

Iedereen met een MSRE-titel kan contact houden met medestudenten door lid te worden van de alumnivereniging MSREAA. Leden hebben toegang tot kennisbijeenkomsten, excursies, de jaarlijkse sloepentocht door de Amsterdamse grachten en het Annual Dinner.


De MSRE-afgestudeerden van voorjaar 2024


Dewi Anakram, Amvest, Het effect van het energielabel op de huurprijs van vrije sector huurwoningen. Een hedonische prijsanalyse van verhuurtransacties tussen 2016 en 2023Q2 van institutionele Nederlandse woningbeleggers

Hendrik van Arem, Cushman & Wakefield, In hoeverre heeft COVID-19 de locatievoorkeur voor kantoorgebouwen veranderd?

Nishall Bhagai, Eigen Steen, Houtbouw. Bouw van de toekomst

Dennis Borst, FBD, Herd Behavior en Overconfidence in het investeringsbesluitvormingsproces van kleine particuliere woningbeleggers

Caspar Croughs, AFM, Vastgoedbeleggen via Crowdfunding

Mike van Esdonk, Rosewood Real Estate, Strategische heroriëntatie intramuraal zorgvastgoed. De impact van een wijzigende vergoedingsstructuur op (ver)huurbeleid in de verpleeg- en verzorgingssector: kansen, uitdagingen en beleidsinnovaties

Kristian Gabrielse, MVGM Vastgoedtaxaties, Verplichte waardering van zorgvastgoed op marktwaarde. Een onderzoek naar mogelijke strategische vastgoedbeslissingen van zorgorganisaties

Stefan Groot, Aiber, Woningbouw tussen stad en land. Een ruimtelijke analyse van gebieden die potentieel geschikt zijn voor woningbouw in de stadsranden van Noord-Holland

Hans Hoekstra, Ministerie van Financiën, De vastgoedwaarde van een datacenter

Harm Hogendoorn, Hef Wonen, Ruimtelijk beleid als beperkende factor bij gebiedsontwikkeling? Een verkennend onderzoek naar het effect van ruimtelijk beleid op het proces van gebiedsontwikkeling tijdens de initiatieffase

Alexander Joordens, Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling, Trusted advisors in gebiedsontwikkeling. De invloed van een adviserende derde partij op het vertrouwen tussen gemeenten en projectontwikkelaars bij gebiedsontwikkeling

William Kon, Konsider, Snippergroen gewaardeerd. Beleid, transacties en een AVM vergeleken

Sander Middelkoop, Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (B.B.A.), De invloed van de Omgevingswet op projectontwikkelaars

Julian Neerincx, CBRE, Reële opties en het waarderen van hope value in herontwikkelingsprojecten

Guusje Rypma, KPMG, Pionieren, voorlopen of achterblijven? Een effectieve implementatiestrategie van Proptech voor institutionele vastgoedbeleggers om te voldoen aan wetgevingen inzake duurzaamheidsverslaglegging

Daniel van Til, Handelsbanken, De opkoopbescherming

Roderick Verspagen, PingProperties IM, Money Distilled: Traditional versus Quantitative Hedging for Real Estate Private Equity SLOCs

Dominique Wandel, Gemeente Rotterdam, Rotter(di)dam. Onderzoek naar de beleidsvrijheid van de gemeente Rotterdam bij het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten met betrekking tot gemeentelijk vastgoed

Alle scripties in de vastgoedbibliotheek

Deze en andere scripties van voorgaande MSRE-afgestudeerden lezen? Dat kan! Alle afstudeerscripties vind je in de online vastgoedbibliotheek van de Amsterdam School of Real Estate. Zoek op ‘scripties’ of op achternaam auteur.

Dit artikel is gesponsord door ASRE.