'Vastgoedsector moet in staat zijn probleem netcongestie te verminderen'

'Vastgoedsector moet in staat zijn probleem netcongestie te verminderen'

De beschikbaarheid van betaalbare energievoorziening is in ons land niet langer vanzelfsprekend, ziet Wouter van den Wildenberg, partner van Fakton Energy. 'We moeten met z'n allen aan de slag om slimme oplossingen te bedenken om de transitie naar hernieuwbare energievoorziening vorm te geven zónder dat bedrijven en bewoners in grote mate beperkt worden in hun activiteiten.'

Van den Wildenberg: 'Ook de vastgoedsector heeft daarin een grote verantwoordelijkheid en kan voor een belangrijk deel bijdragen aan minder netcongestie.' Het thema netcongestie is voor de vastgoedsector afgelopen jaar nog belangrijker geworden. Niet alleen bedrijventerreinen en grootzakelijke aansluitingen zijn de klos, maar zelfs woningbouwprojecten kunnen inmiddels niet meer doorgaan vanwege netcongestie. De gemeenten Almere, Haarlem en de hele provincie Utrecht kunnen hier inmiddels over meepraten.

Nieuwe realiteit

Wouter van den Wildenberg
Wouter van den Wildenberg

'Op praktisch alle andere plekken hangt dit zwaard van Damocles de komende jaren boven de markt. Ons huidige energiesysteem is niet ingericht op de nieuwe realiteit van steeds meer decentrale opwek als de zon schijnt en/of de wind waait, met de daarbij horende pieken in elektriciteitsvraag en -aanbod', vertelt van den Wildenberg. 'Ook is het systeem niet ingericht om onderlinge uitwisseling tussen energieaanbieders en -vragers te faciliteren. Het gevolg? Netcongestie als één van de grootste belemmeringen om te kunnen bouwen. Dit probleem raakt dus zo’n beetje iedereen.'

Het devies luidt: er moet meer worden samengewerkt tussen vastgoed- en energiesector, tussen overheid en markt, op nationale en lokale schaal. Wat kan de vastgoedsector nu concreet doen om te kunnen blijven bouwen én tegelijk zorgen voor een duurzame energievoorziening? Behalve bewustwording van het probleem zijn er inmiddels voorbeelden van hoe vastgoedpartijen en gemeenten in gebiedsontwikkelingen netcongestie de baas blijven.

Provada Energiedebat

Aan de hand van de voorbeelden gaat gespreksleider Tom van ’t Hek tijdens het Provada Energiedebat 2024 in gesprek met de sleutelspelers over de vraag op welke manier vastgoed en energie nog beter hand in hand gaan om in te spelen op de huidige problematiek.