Altera Vastgoed toont leiderschap op gebied van duurzaamheid

Altera Vastgoed toont leiderschap op gebied van duurzaamheid
CEO Jaap van der Bijl van Altera Vastgoed

CEO Jaap van der Bijl van Altera Vastgoed toont graag leiderschap op het gebied van klimaat, duurzaamheid en de energietransitie. De vastgoed-belegger richt zich op betaalbare duurzame en toekomstbestendige woningen en wijkwinkelcentra en legt de lat dan ook bewust hoog. 'Onze ambitie is duidelijk: dat de complete vastgoedportefeuille van Altera eerder aan de eisen voldoet dan de wet- en regelgeving voorschrijft.'

Het Klimaatakkoord, onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid, is een overeenkomst tussen organisaties en bedrijven om de uitstoot van broeigassen tegen te gaan. Het belangrijkste doel is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen vergeleken met 1990; in 2050 moet de uitstoot met 95% zijn afgenomen. Dat is hard nodig om de verwarming van de aarde niet verder op te laten lopen, weet ook Van der Bijl. ‘We hebben nog 28 jaar te gaan voor het zover is, maar wij willen liever eerder klaar zijn. Alle partijen hebben daar baat bij. Altera wil climate action leadership tonen. Onze grondhouding is niet zeggen dat iets niet kan, maar kijken naar hoe het wél kan. We willen leiderschap tonen.’

Altera belegt voor Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers (waaronder pensioenfondsen en verzekeraars) en heeft meer dan drie miljard euro hoogwaardig en duurzaam vastgoed in eigendom (woningen 2,4 miljard en winkels 0,6 miljard). Vooral het woningfonds groeit stevig, aldus Van der Bijl. ‘We hebben veel nieuwbouw in de pijplijn.’

Wanneer Altera vastgoed koopt, wordt onder meer gekeken naar energieverbruik, klimaatrisico’s, natuur, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid en veiligheid. De lat ligt hoog. ”

De vastgoedbelegger met hoofdkantoor in Amstelveen richt zich met het woningfonds op huurwoningen in het middensegment, met huurprijzen tussen 763 en maximaal 1.200 euro per maand. Altera focust op de kwaliteit van het vastgoed zelf: de woning moet voldoen aan hoge kwaliteits-eisen zoals deze zijn vastgelegd in het Programma van Eisen.

Altera vindt het belangrijk om op verantwoorde wijze te beleggen. De vastgoedbelegger is er van overtuigd dat de gekozen beleggingsstrategie met geïntegreerde ESG aanpak een duurzaam financieel en maatschappelijk rendement oplevert. ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Wanneer Altera vastgoed koopt, wordt onder meer gekeken naar energieverbruik, klimaatrisico’s, natuur, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid en veiligheid. De lat ligt hoog. Daardoor voldoen de portefeuilles in hoge mate aan de actuele duurzaamheidseisen. En dat is volgens Van der Bijl goed voor de belegger, de huurder en de maatschappij. ‘Onze ambities reiken verder dan de wettelijke eisen, omdat we een koploper willen blijven op het gebied van duurzaamheid, terwijl de huurder weet dat hij in een duurzaam, dus toekomstbestendig huis woont met een lage energierekening. En dat is weer goed voor de portemonnee.’

Altera beschikt volgens GRESB voor het tweede achtereenvolgende jaar over het meest duurzame woningfonds ter wereld, aldus Van der Bijl. De vastgoedbelegger mag zich daarom Global Sector Leader noemen. GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) is een onafhankelijke benchmark die vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd beoordeelt en vergelijkt op hun duurzaamheidsprestaties. Hiermee biedt het Altera de mogelijkheid om de strategie en behaalde resultaten te meten en te vergelijken. Altera is trots op deze waardering, aldus Van der Bijl: zo kun je als bedrijf immers aantoonbaar maken dat je die voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid ook daadwerkelijk waarmaakt.

We moeten blijven investeren en innoveren, zodat ons vastgoed bovengemiddeld duurzaam blijft en zijn waarde behoudt.”

De ambities op het gebied van duurzaamheid gelden niet alleen voor nieuwbouwprojecten: er wordt ook kritisch gekeken naar ons bestaande vastgoed, benadrukt Van der Bijl. ‘Altera heeft weliswaar een relatief jonge en duurzame vastgoedportefeuille, maar de regels van de Europese Unie of de Nederlandse overheid zullen de komende jaren waarschijnlijk strenger worden om diverse internationale afspraken alsnog te halen. Onze uitgangspositie is gunstig, maar achterover leunen doen we niet. We moeten blijven investeren en innoveren, zodat ons vastgoed bovengemiddeld duurzaam blijft en zijn waarde behoudt. We hebben daarom heel goed nagedacht hoe we ons bestaande vastgoed willen beheren en circulariteit, klimaatadaptie, klimaat-mitigatie en natuurinclusiviteit toepassen in het toekomstig onderhoud.’

Altera werkt voor elk object aan een roadmap: daarin staat beschreven in welke tijdsvolgorde welke verbeteringen worden aangebracht op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Van der Bijl: ‘We bepalen waar het vastgoed nu staat, aan de hand van een aantal meetlatjes. Daarbij wordt gekeken naar de CO2-uitstoot en energieverbruik per vierkante meter. En dan is het first things first. Is het voldoende geïsoleerd? Zo nee, dan inplannen en aanpakken. Is het dak goed genoeg om er bijvoorbeeld zonnepanelen op te leggen? Moeten we iets doen aan overstekken en zonnebescherming? Is het nodig om het parkeerterrein bij een pand te beplanten met bomen voor meer schaduw? Laat de bestrating voldoende water door? Al dit soort vragen worden gesteld om elk complex zo duurzaam mogelijk en dus toekomstbestendig te maken. Het is handiger als we sneller gaan dan langzamer. We willen climate action leadership tonen.’

Dit artikel is gesponsord door Altera Vastgoed

Bezoek ook het partnerdossier op Vastgoedmarkt.nl.