CDA Venlo keert zich tegen ongebreidelde groei logistiek

CDA Venlo keert zich tegen ongebreidelde groei logistiek
Venlo is een van de grootste logistieke hotspots van Nederland.

Verdozing speelde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Nederland geen enkele rol. Maar zelfs in de zeer succesvolle logistieke hotspot Venlo groeit inmiddels de tegenstand. Acht vragen aan het kritische gemeenteraadslid Tom Verhaegh, CDA-fractieleider in Venlo.

De logistieke sector in Venlo neemt bijna 25 procent van de werkgelegenheid voor haar rekening, 10 procentpunt meer dan in Nederland als geheel. De sector is de afgelopen jaren bovendien fors gegroeid in toegevoegde waarde en sinds enkele jaren ook weer in werkgelegenheid.

Meneer Verhaegh, de logistieke sector in de regio Venlo is vanuit het oogpunt van werkgelegenheid en toegevoegde waarde een daverend succes. Toch bent u kritisch, waarom?

‘Je kunt je afvragen of zo’n grote afhankelijkheid van een sector wenselijk is. We willen daar heel zorgvuldig naar gaan kijken. Ik kan uiteraard alleen namens het CDA Venlo spreken. Er zijn momenteel niet veel gronden meer beschikbaar voor nieuwe bedrijven of de uitbreiding van bestaande bedrijven. Dat resterende deel ligt op Trade Port Noord in Greenport Venlo. Het overgrote deel van de gronden daar, zo’n kleine 400 hectare, is inmiddels al uitgegeven, veelal voor grote distributiecentra. Wij vragen ons af of de resterende 20 procent ook daar naar toe moet uit het oogpunt van leefbaarheid en economische diversiteit. Er zit hier namelijk in de regio al heel veel transport en logistiek. ’

Dreigt Venlo aan zijn eigen succes als logistieke hotspot ten onder te gaan? 

‘Wij dreigen helemaal nergens aan ten onder te gaan! Integendeel, met de logistieke sector zijn in Venlo zo’n 25.000 banen gemoeid. Het enige wat wij zeggen is: laten we ook eens naar andere sectoren kijken, met wellicht nog meer toegevoegde waarde, zoals high tech en creatieve beroepen. Bedrijven die bijvoorbeeld ook aan kunnen sluiten bij printerfabrikant Canon, die hier over een grote R&D-afdeling beschikt. Wellicht kunnen we voor dat soort bedrijven beter onze schaarse gronden inzetten.’

Tom Verhaegh, voorzitter CDA-gemeenteraadsfractie in Venlo.

Wat wilt u concreet?

‘Wij willen in samenspraak met andere gemeenten komen tot een herijking van het economische beleid zodat we minder afhankelijk worden in deze regio van één bepaalde sector. Maar op zich is dat helemaal niet nieuw. In een rapport uit 2019 van Buck Consultants International werd al gepleit voor meer economische diversificatie. ’

De logistieke sector in de regio Venlo drijft voor ongeveer een derde op arbeidsmigranten. Is de massale toestroom uit Oost-Europa van de afgelopen jaren ook een reden waarom uw fractie het nu wel welletjes vindt?

‘Als je mij vraagt: wat is hier de belangrijkste oorzaak voor het omgeslagen maatschappelijke en politieke draagvlak voor de logistieke sector dan is dat vooral de druk op de woningmarkt die arbeidsmigranten uitoefenen. Je ziet nu dat bijvoorbeeld individuele Polen of bedrijven, waarvoor ze werkzaam zijn, huizen kopen en daarmee de prijzen voor schaarse woningen voor starters en senioren in de gemeente opdrijven. Tegelijkertijd zien we ook dat grote uitzendorganisaties die zich richten op arbeidsmigranten, zoals Otto en Verbeek, grote bouwprojecten optuigen om hun mensen fatsoenlijk te huisvesten. Het CDA is daar sterk voorstander van. Alleen gebeurt het nog veel te weinig.’

Landelijk speelt vooral de aantasting van het landschap door grote logistieke projecten een rol in de zogenoemde verdozingsdiscussie. Daar komt immers de term ‘verdozing’ vandaan. Is dat in Venlo ook het geval?

'Het gaat meer om de totale impact op de regio dan louter het uiterlijk. Sommige stukken van Greenport zijn juist erg mooi waarin logistieke bedrijven een mooie combinatie met natuur vormen.'

Zijn er andere politieke partijen in Venlo die kritische kanttekeningen plaatsen bij de verdere groei van de logistieke sector?

‘Ook GroenLinks is vrij uitgesproken. De VVD of bijvoorbeeld PvdA heb ik er nog niet zo over gehoord. Wij zijn in deze fase met GroenLinks de enige die er echt een punt van maken.’

Tot slot, een van de belangrijkste aanbevelingen van het roemruchte rapport uit 2019 van toenmalig Rijksadviseur Berno Strootman, om nieuwe grote logistieke ontwikkelingen niet meer te spreiden over het land maar juist te concentreren op bestaande grote logistieke knooppunten met multimodale voorzieningen zoals rail en barge terminals. Als dat advies wordt overgenomen door minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening dan gooit Venlo met haar nationale en Europese toppositie ongetwijfeld hoge ogen voor verdere groei.

Staat u nog open voor nieuwe bedrijventerreinen in Venlo voor grote logistieke projecten? Of is dat helemaal uitgesloten?

'Je moet deuren nooit helemaal dichtgooien, maar het is tijd om kritischer te worden dan we waren.'

Erik Wiegerinck werkte van 1995 tot zijn pensionering in 2022 voor de uitgeverij. Bij Vastgoedmarkt hield hij zich als senior redacteur in het bijzonder bezig met de financieel-economische berichtgeving, logistiek, financiering en vastgoedfondsen. Op dit moment is hij werkzaam als freelancer.