Altera's vastgoed wordt duurzamer dankzij een slimme batterij

Altera's vastgoed wordt duurzamer dankzij een slimme batterij

Voor het verduurzamen van zijn vastgoedportefeuille zoekt Altera continu naar strategische, innovatieve partners. Een daarvan is iwell, ontwikkelaar en fabrikant van slimme batterijen. Op de Provada presenteerde Jan Willem de Jong van iwell in de Altera-stand zijn product. "Onze Cubes zijn stortbakken van schone stroom."

“Vastgoed draait allang niet meer om stenen alleen. Maar zeker ook om energie en mobiliteit.” vertelde Jan Willem de Jong, commercieel directeur en medeoprichter van iwell, in de stand van Altera. De innovatieve batterijoplossingen van iwell zijn voor vastgoedbeleggers een ideale manier om enerzijds rendement te verbeteren (door te besparen op energiekosten) en anderzijds bij te dragen aan de energietransitie. Enthousiast vertelde De Jong over de Cubes, zoals de slimme batterijen worden genoemd. Hij vergeleek een Cube met de stortbak van een toilet in een woning. “Het waternetsysteem in een woning is enorm efficiënt. Bij het doortrekken wordt in slechts enkele seconden 12 liter water door het toilet gespoeld. De juiste hoeveelheid op het juiste moment op de juiste plek. Iets dergelijks bestond nog niet voor het stroomnet. Onze Cubes zijn nu in feite de stortbakken van schone stroom.”

Een piepend en krakend stroomnet

Iwell biedt fysieke batterijen voor opslag en levering van energie. Van kleine, compacte batterijen voor appartementen(complexen) tot grotere batterijen voor bijvoorbeeld woonwijken. Of, zoals De Jong het zei, “voor de haarvaten en de snelwegen van het stroomnet.” Het idee voor de Cubes ontstond in 2016. “Iedereen was op het gebied van energietransitie vooral bezig met de opwekkant, zoals met zonnepanelen en windmolens. Of juist met de verbruikkant, zoals warmtepompen en laadpalen. Maar voor de positie ertussenin was geen aandacht. Dus voor de vraag hoe je aanbod en vraag in balans houdt. Een essentiële vraag, want anders gaat in ons land letterlijk het licht uit.” In De Jongs ogen is er een gigantische mismatch tussen het opwekken van energie en het verbruiken ervan. “We zijn zo druk met zonneparken en windambities dat we vergeten dat het op een gegeven moment allemaal niet meer past. Het stroomnet raakt vol en dat betekent dat de energietransitie piepend en krakend tot stilstand komt. Dat is her en der al het geval, bedrijventerreinen zitten door die overbelasting zonder stroom.”

Slimme batterij iwell maakt Altera’s vastgoed duurzamer

Voordelen batterijoplossingen iwell

Natuurlijk zijn er al oplossingen voor dat probleem. Maar die zijn vaak duur en tijdrovend, zoals het aanleggen van een nieuw stroomnet. De elegante Cubes hebben die nadelen niet. En bieden bovendien interessante voordelen. De Jong: “Om te beginnen verlagen ze de elektriciteitspieken. Als er veel vraag is naar stroom, in de piekuren van een appartementencomplex bijvoorbeeld, kan die vanuit de batterij worden geleverd. Zoals een stortbak dat doet.” Een tweede voordeel is dat zonne-energie door de batterij kan worden opgeslagen, wat helpt bij het ontlasten van het stroomnet en dus bij het besparen. Ten slotte dragen de Cubes bij aan het balanceren van dat stroomnet. “Dat gebeurt buiten het gebouw,” vertelt De Jong, “we noemen dit de iwell Energy Community. Het is een grootschalig decentraal opslagsysteem waarbij meerdere Cubes aan elkaar worden gekoppeld. De opgewekte stroom kan op een later moment aan het stroomnet worden geleverd.”

Succesvolle samenwerking Altera en iwell

Na een succesvolle pilotperiode besloot Altera om door te gaan met de samenwerking en de portefeuille uit te breiden. De producten van iwell vormen geen verre toekomstmuziek, maar worden in het hier en nu al toegepast, in zo’n 200 gebouwen in Nederland. Daar leveren ze eigenaren en huurders energiebesparing op en vastgoedbeleggers rendement. Op de Provada liet De Jong wat voorbeeldprojecten zien waarbij de batterijen zijn gebruikt. Zoals een appartementencomplex waarbij de energiepieken – door het gebruik van de lift en van laadpalen voor elektrische auto’s – werden verlaagd (‘peakshaving’) dankzij de batterij. En zelfs concepten op wijkniveau, zoals het project ‘Roots’ in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. “Op verschillende strategische plekken in die wijk zijn batterijen geplaatst, waarmee uiteindelijk het stroomnet van de hele wijk stabiel wordt gehouden.”

iwells slimme energiesysteem voor gebouwen en wijken zorgt voor een goed rendement op onze investeringen.”

De Jong roemde de moed van Altera, de vastgoedbelegger die als een van de eerste bedrijven doorpakte met het gebruik van iwells batterijen. “Altera vroeg ons om zijn portfolio te scannen en vervolgens batterijen te plaatsen op alle locaties waar een businesscase te maken was.” Dat bleek bij meerdere complexen het geval en inmiddels zijn er 18 geplaatst, vertelt Pim Constandse, Manager Techniek Woningen van Altera. “Het eerste complex waarbij we hebben gebruikgemaakt van Cube-batterijen ligt aan de Molenstraat in Apeldoorn. Dat is een wat ouder complex. Dit toont aan dat de batterijen niet alleen op een rendabele manier te gebruiken zijn bij nieuwbouw, maar zeker ook bij bestaande bouw.” Inmiddels heeft Altera de batterijen ook in onder meer Hilversum en Amersfoort in gebruik. Over de door De Jong geroemde doortastendheid van Altera zegt Constandse ten slotte: “Wij zijn continu op zoek naar innovatieve strategische partners waarmee we onze vastgoedportefeuille kunnen verduurzamen. Daarbij zijn we duidelijk: als iets werkt en succesvol is, breiden we de samenwerking graag uit. Dat is met iwell het geval. Hun slimme energiesysteem voor gebouwen en wijken zorgt voor een goed rendement op onze investeringen en voor een bijdrage aan een schonere, duurzamere maatschappij.”

Dit artikel is gesponsord door Altera Vastgoed

Bezoek ook het partnerdossier op Vastgoedmarkt.nl.