ABB Bouwgroep tilt duurzame ambities met project Amstelwijck Park naar een topniveau

ABB Bouwgroep tilt duurzame ambities met project Amstelwijck Park naar een topniveau

ABB Bouwgroep gaat in Dordrecht een van de groenste woningprojecten van de Randstad realiseren. Amstelwijck Park wordt niet alleen klimaatadaptief, natuurinclusief en energiezuinig, maar zal voor bijna de helft uit groen en water bestaan. Enkele maanden voor de bouwstart maken ABB en de gemeente Dordrecht de balans op.

ABB Bouwgroep is een ontwikkelende bouwer uit Sliedrecht. Het bijna 60-jarige familiebedrijf is gespecialiseerd in woningbouw. ABB ontwikkelt en bouwt (concept)woningen, initieert gebiedsontwikkelingen en renoveert en transformeert bestaand vastgoed. Jaarlijks levert de bouwgroep gemiddeld 500 woningen op. ABB beschikt over een ontwikkelpijplijn van zo’n half miljard euro.

Amstelwijck-plan kon rekenen op unanieme goedkeuring”

Een project dat volgens directeur Dekker zowel het ondernemerschap als de ontwikkelexpertise van ABB onderstreept, is Amstelwijck Park in Dordrecht. Deze toekomstige woonwijk met 190 koopwoningen komt op de locatie van het voormalige Refaja-ziekenhuis aan de zuidwestrand van Dordrecht. ABB kocht het pand en het 6,5 hectare grote terrein eind 2017 van het Albert Schweitzer ziekenhuis. ‘Wij zagen de potentie van deze goed ontsloten plek met veel groen en water, gelegen tussen natuurgebied De Biesbosch en de Dordtse binnenstad. ABB gaat hier een groene, waterrijke en ruim opgezette woonwijk realiseren, die bewoners een permanent vakantiegevoel zal bezorgen.’

Bart van Wijk (l), projectmanager bij de gemeente Dordrecht en Jan Dekker (r) directeur ABB Bouwgroep.

Gebiedsontwikkeling

De verhuizing van het voormalige ziekenhuis en de aankoop van het terrein door ABB bracht de gebiedsontwikkeling van heel Amstelwijck in een stroomversnelling, verklaart Bart van Wijk, sinds eind 2019 projectmanager bij de gemeente Dordrecht. ‘Voor de invulling van het gebied zijn de afgelopen jaren meerdere plannen bedacht. Mede geënthousiasmeerd door het ABB-plan - ontworpen door Echo Urban Design uit Rotterdam en ZVA architecten uit Den Haag - besloot het college in 2018 een bestemmingsplan voor het hele Amstelwijck-gebied te maken, met als basis een ontwikkelstrategie. Dordrecht heeft hier in vier deelgebieden in totaal 800 woningen gepland. Amstelwijck Park is het eerste project. Op het naastgelegen voormalige sportpark komen 400 woningen, de overige 200 woningen komen nabij de N3, de spoorlijn en hoeve Smitzigt.’

Naast het bestaande groen planten we 250 extra bomen”

Unaniem

Zowel het bestemmingsplan als het ABB-project zijn unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, benadrukt Van Wijk. ‘Dat is vrij zeldzaam. Wat erg hielp, is dat gemeente Dordrecht en ABB alle belanghebbenden in een vroeg stadium hebben geconsulteerd. Natuurorganisaties maakten zich zorgen over de bevers en reeën achter de Oostkil, villabewoners in Dordtse Hout waren verontrust over het groen en hun privacy. Waar mogelijk hebben we hun adviezen overgenomen en zorgen weggenomen. Daardoor bleven juridische procedures uit. Hoewel niet alle zorgen zijn weggenomen, is dit teken van een groot draagvlak. En dat is goed, want deze gebiedsontwikkeling zal niet alleen het woningtekort in Dordrecht terugdringen, maar ook de hogere inkomensgroepen terugbrengen naar de stad en doorstroming op onze woningmarkt bewerkstelligen.’

Geluidsscherm

‘De samenwerking is goed bevallen. Dankzij een hoog ambitieniveau van beide kanten en heldere afspraken komt hier een ongekend groen en duurzaam project. Zo is afgesproken dat ABB het hele buitengebied op eigen kosten zal realiseren en in eigendom zal overdragen aan de gemeente. Dordrecht is daarna verantwoordelijk voor het onderhoud. Om woningbouw mogelijk te maken, realiseert de gemeente bovendien drie geluidschermen, waaronder een geluidsscherm van 10 meter hoog tegen het verkeerslawaai op de A16. Een grote tegenvaller in het proces waren de vleermuizen in het oude ziekenhuis. Hiervoor kregen we pas na 1,5 jaar een ontheffing van de provincie, met een jaar vertraging tot gevolg.’

Klimaatadaptief, natuurinclusief en energiezuinig

Amstelwijck Park wordt in harmonie met de natuur ontwikkeld, benadrukt Dekker. ‘Amstelwijck Park zal voor 40 procent bestaan uit groen en water. De wijk wordt klimaatadaptief, natuurinclusief en energiezuinig. Ons doel is een parkachtige woonwijk te realiseren waar het fijn en gezond wonen is, waar kinderen veilig kunnen spelen en ook dieren goed kunnen leven. De wijk is grotendeels energieleverend of anders energieneutraal. Naast het bestaande groen planten we 250 bomen die voor verkoeling zorgen tijdens de zomerhitte. We leggen wadi’s aan en plaatsen ondergrondse infiltratiekratten voor waterafvoer en -opslag. Voetgangers krijgen het primaat; zo wordt de autovrije parkzone een avontuurlijk speelgebied en komen er overal wandelpaden. Elk huis krijgt maximaal één parkeerplek naast de deur, de tweede auto kunnen bewoners kwijt op vier parkeerterreintjes verstopt in het groen.’

De autovrije parkzone wordt een avontuurlijk speelgebied”

Animo

Het moment van de bouwstart komt steeds dichterbij, schetst Dekker. ‘We bouwen rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen,villa’s en appartementen. Het ontwerp kunnen kopers deels zelf bepalen. De achtertuinen met een natuurlijke oever leggen we zelf aan. We hebben er bewust voor gekozen geen voorzieningen te realiseren, omdat die op loop- en fietsafstand al volop aanwezig zijn. In mei zijn de eerste woningen in verkoop gegaan, in juni volgen de appartementen. De animo is groot; zo’n 700 mensen hebben al heel serieuze koopplannen. De komende maanden maken we het terrein bouwrijp. Na de zomer leggen we de riolering aan. In december verwachten we de echte bouwstart. De eerste woningen leveren we dan najaar 2022 op. De woningen verkopen we in vier fasen van vijftig per half jaar. Dat betekent dat de laatste woningen medio 2024 gereed zijn.’

ABB Bouwgroep

De ontwikkelende bouwer heeft echter nog veel meer ijzers in het vuur. ABB ontwikkelt en realiseert volop projecten in diverse grote steden en gemeenten. ‘Zo hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een gebiedsontwikkeling van bijna 1.000 woningen in Ackerswoude, een fraaie nieuwbouwwijk in Pijnacker met veel groen en water. Dit jaar start ABB met de bouw van 170 woningen en ruim 5.600 m2 winkelruimte in Berkel Centrum West. ABB is als ondernemend familiebedrijf altijd op zoek naar kansen. Zo hebben we het in onbruik geraakte terrein van betoncentrale Wernink in Leiden gekocht. Op deze locatie aan het water en nabij station Leiden Centraal gaan we ongeveer 700 woningen met voorzieningen realiseren. Ook op de ANWB-locatie in Wassenaar willen we 425 appartementen bouwen.’

Lees meer over ABB Bouwgroep.

Dit artikel is gesponsord door ABB Bouwgroep.