DTZ en taxateurs vrijgesproken in zaak Go Planet

De rechtbank in Amsterdam heeft DTZ Zadelhoff en de taxateurs Eddy Halter en Roy van der Meché vrijgesproken van het opstellen van een vals taxatierapport in de zaak rond het leisurecomplex Go Planet in Enschede.
Delen:

De rechter stelde in het vonnis dat het opstellen van een taxatierapport geen exacte wetenschap is en dat wanneer er verschillende taxaties voor een pand zijn opgesteld, eventuele verschillen niet willen zeggen dat één van de taxaties onjuist is.

Dat het Openbaar Ministerie tot de conclusie kwam dat er valselijk taxatierapporten zijn opgemaakt doordat de taxateurs niet naar herontwikkelingsmogelijkheden van het pand hebben gekeken, werd door de rechtbank ‘onbegrijpelijk’ gevonden. In de taxatie uit 2007 staat nadrukkelijk dat deze is gebaseerd op de huurcontracten die er toen lagen en dat bewust niet is gekeken naar eventuele herontwikkelingsperspectieven.

Dat andere taxateurs op andere momenten tot andere waarden van het pand kwamen, wordt door de rechtbank verklaard uit de andere uitgangspunten op basis waarvan de taxaties werden gedaan. Deze rapporten kunnen daardoor niet met elkaar worden vergeleken. Hierdoor kwam de rechter tot vrijspraak van DTZ Zadelhoff en de taxateurs Halter en Van der Merché.

Vrijspraak voor Hummel

Als gevolg van deze conclusie werd ook vastgoedbelegger Klaas Hummel vrijgesproken van het ‘voorhanden hebben van valse taxatierapporten’.

Ook op de fiscale punten rondom het vermoeden van een te goedkope verkoop van Go Planet aan zijn ex Jeanette van Dijk werden deze beide verdachten vrijgesproken, net als van de verdenking van het witwassen van crimineel geld.