nieuws

Vastgoedmanagers laken onderzoek naar kwaliteit

Vastgoedbeheer

De bij VGM NL aangesloten vastgoedmanagers herkennen zich niet in het beeld dat door Heyday Facility Management en huisvestingsadviseur Solved  wordt geschetst van de kwaliteit van de dienstverlening van vastgoedbeheerders aan zakelijke huurders. 

Vastgoedmanagers laken onderzoek naar kwaliteit

Uit onderzoek van Heyday en Solved kwam onlangs voren dat met name onvrede over het contact ertoe leidt dat slechts 7 procent van de huurders van zakelijke locaties hun beheerder zouden aanbevelen aan relaties. De onderzoekers constateerden dat de relatie tussen huurders en vastgoedbeheerders ‘op losse schroeven’ zou staan.  Zo gaf 55 procent van de huurders aan hun beheerder absoluut niet aan te bevelen.

‘Over het algemeen tevreden’

Volgens VGM NL is het onderzoek te beperkt voor representatieve uitspraken. De brancheorganisatie wijst erop dat de onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de respons van 133 zakelijke huurders. VGM NL leden beheren gezamenlijk 10,8 miljoen m2 commercieel onroerend goed, verdeeld over 1157 winkels, 787 kantoren en 647 bedrijfsruimten. In totaal gaat hem 2591 zakelijk, ‘over het algemeen tevreden’ huurders.

‘Schadelijk voor beroepsgroep’

Deze respons op de enquête is, naar onze mening, veel te beperkt om representatieve uitspraken op te baseren en is daarmee schadelijk voor de beroepsgroep’, zegt VGM NL directeur Ilse Kaandorp. ‘Daarbij komt dat het niet duidelijk is of het over single tenant of multi tenant gebouwen gaat. Ook kan iedereen de enquête (meerdere keren) invullen, er is niet gericht uitgevraagd. Hierdoor kunnen vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het onderzoek worden gezet. Het feit dat er slechts door 133 huurders is gereageerd, terwijl de vragenlijst nog steeds openstaat, geeft aan dat de belangstelling van zakelijke huurders voor deze enquête heel klein is. We weten niet of de specifieke vastgoedmanagers leden zijn van VGM NL. En ook weten we niet over hoeveel verschillende verhurende partijen het werkelijk gaat. Al met al is het onderzoek in onze ogen niet duidelijk genoeg.’

‘Waar nodig verbeterd’

Wel geeft ze aan het jammer te vinden dat huurders niet tevreden zijn met de dienstverlening van een aantal beheerders. ‘VGM NL streeft ernaar dat onze leden altijd een hoge dienstverlening verrichten naar hun huurders. De klanttevredenheid van zakelijke huurders wordt regelmatig door zowel vastgoedeigenaren als VGM NL vastgoedmanagers getoetst. Op basis van de informatie uit die klanttevredenheidsonderzoeken worden VGM NL vastgoedmanagers periodiek beoordeeld en wordt de dienstverlening waar noodzakelijk verbeterd.’

 

Reageer op dit artikel