nieuws

Vijf manieren om woningbouw te versnellen

Projectontwikkeling

Staar je niet blind op aantallen woningen, maak ruimte voor nieuwe woonvormen, kijk naar bestaand vastgoed en nieuwe locaties, bereid ontwikkelingen goed voor en zorg voor toekomstbestendige woningen.

Vijf manieren om woningbouw te versnellen

Dat zijn de vijf manieren om de woningbouw in Nederland te versnellen, zo betogen Sophie Kemp en Frans Wittenberg van Bureau Stedelijke Planning.

Het belang van versnelling van de bouwproductie wordt breed gedragen. Ook het kabinet geeft prioriteit aan de woningmarkt. In de Nationale Woonagenda zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en betrokken partijen om snel aan de woningbehoefte tegemoet te komen. Ook de aanstaande wijziging van de Crisis en herstelwet moet meer mogelijkheden bieden voor overheden om projecten te realiseren, procedures te verkorten en af te wijken van wet- en regelgeving bij experimenten.

Vijf manieren om woningbouw te versnellen

Vijf manieren om woningbouw te versnellen

Tegelijkertijd geven veel partijen aan dat de bouwambitie onhaalbaar is. Recent spraken grote aannemers uit dat de ambitie van het kabinet om tot 2030 een miljoen woningen te bouwen onhaalbaar is.

Hoe moet die versnelling er komen? De meewerkende houding van de Rijksoverheid is een goed startpunt. In de uitvoering op een lager schaalniveau is er echter nog steeds veel vertraging. Bureau Stedelijke Planning is zowel inhoudelijk als procesmatig betrokken bij versnellingsopgaven in de woningbouw en ziet een rode draad. Er kunnen lessen getrokken worden: vijf manieren om woningbouw te versnellen.

Reageer op dit artikel