nieuws

Rapport brengt eisen aan gezonde kantoren in kaart

Projectontwikkeling

De energieprestatie krijgt tegenwoordig standaard veel aandacht, maar welke garanties zijn er dat de kantoren na oplevering ook goed genoeg scoren op de aspecten gezondheid, comfort en productiviteit?

Rapport brengt eisen aan gezonde kantoren in kaart

Met de publicatie van het rapport Programma van Eisen Gezonde Kantoren wordt een handreiking gegeven aan partijen die kantoren willen (her)ontwikkelen die niet alleen energiezuinig zijn, maar vooral ook gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend. Het rapport is mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO), Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA), het Platform Duurzame Huisvesting en brancheorganisaties  PIT en TVVL,

Atze Boerstra (BBA Binnenmilieu, TVVL Impuls) presenteerde tijdens de TVVL Techniekdag het rapport dat door TVVL voorzitter Henk Willem van Dorp werd overhandigd aan Diederik Samsom, onderhandelaar voor het Nederlandse klimaatakkoord.

Bij nieuwbouw en renovaties van kantoorpanden dienen er vooraf eisen geformuleerd te worden waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Om hen hierbij te ondersteunen heeft het Platform Gezond Binnenklimaat het ‘PvE Gezonde Kantoren 2018’ laten opstellen.

Met het rapport kunnen gebruikers:

•       bij de start van een project uitgangspunten vastleggen die bepalend zijn bij het (her)ontwerpen van gebouwinstallaties, gevels en andere aspecten die van invloed zijn op het comfort, de gezondheid en de prestaties van de (toekomstige) gebouwgebruikers;

•       eisen op maat formuleren die als outputparameters opgenomen kunnen worden in bv. contracten, ontwerpdocumenten en bestekstukken;

•       referenties formuleren voor binnenmilieu-prestaties die gehanteerd kunnen worden bij de uitvoering van controles en oplevermetingen;

•       concrete prestatie-doelen stellen daar waar het gaat om monitoringstools en beheer- en onderhoudsprotocollen; al dan niet in de context van DBFMO of PPS contracten (contractvormen waarbij met name ook het presteren gedurende de gebruiksfase van belang is).

Reageer op dit artikel