nieuws

Jury zoekt inzendingen voor ARC Development Award

Projectontwikkeling

De jury van de ARC18 Development Award zoekt inzendingen voor deze prestigieuze prijs. Het betreft projecten die gezamenlijk worden ingediend door de architect en de projectontwikkelaar.

Jury zoekt inzendingen voor ARC Development Award

Doel van de prijs is het bevorderen van de inzet van excellente architectuur in commerciële projectontwikkeling. De Award wil ook de dialoog tussen projectontwikkelaar en architect bevorderen om zo een hoogwaardig kwalitatief gebouwde omgeving na te streven.

Ieder project wordt aangedragen door ontwikkelaar én architect samen. Het project moet zijn opgeleverd tussen 1 januari 2017 en 31 juli 2018. Het project dient een voorbeeld te zijn van excellente architectuur die wordt ingezet om tot een succesvolle projectontwikkeling te komen. Naast hoge architectonische kwaliteiten, dient het project ook zakelijk een succes te zijn. Het project mag dus niet verlieslijdend zijn. De prijs is nadrukkelijk bedoeld voor projecten die voldoen aan zowel een hoge architectonische kwaliteit als een zakelijk succes.

Projecten waarbij sprake is van een Publiek Private Samenwerking (PPS) of projecten waarbij een consortium van marktpartijen een project voor de overheid ontwikkelt, ontwerpt en realiseert, zijn uitgesloten van deelname.

De prijs is een initiatief van projectontwikkelaar RED Company en de Architect, een zustertitel van Vastgoedmarkt eveneens een uitgave van Vakmedianet.

De inzending dient te bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Doelstellingen, programma & technische eisen van het project
  • Aanpak en samenwerking waarin duidelijk wordt uitgelegd welke relatie bestaat tussen de architectuur en de projectontwikkelingsstrategie
  • Omschrijving van architectuur van het project in woord en beeld (organisatie, materialisatie, detaillering, opstanden)
  • Omschrijving van de projectontwikkeling van het project in woord en beeld (organisatie, opdrachtgever, partners, klant, belegger etc.).
  • Ontwikkelaar en architect dienen gezamenlijk in te zenden en te beargumenteren waarom dit in hun ogen een geslaagde ontwerp en ontwikkeling is geworden.

Voor 1 september 2018 kunnen ontwikkelingsprojecten worden ingediend via het online inzendformulier. Deelname staat open voor combinaties van architect(en) en ontwikkelaar(s). De projecten worden beoordeeld door een jury onder leiding van Jeroen van Schooten. Deelname is gratis.

Reageer op dit artikel