blog

(G)een hart voor de toekomst

Projectontwikkeling

Nederland kampt nog altijd met een groot woningtekort, met Amsterdam en Utrecht als lijstaanvoerders.

(G)een hart voor de toekomst
Michiel Boonen

Door de komende jaren tienduizenden woningen te ontwikkelen moet het woningtekort worden teruggebracht, of op zijn minst niet groter worden. Waar dit thema de laatste tijd steeds vaker belicht wordt, hoor ik weinig over een misschien wel grotere uitdaging die zich parallel voltrekt aan de bouw van deze woningen.

Door de malheur in de winkelmarkt van de afgelopen jaren, worden er amper meer ontwikkelingen van voorzieningen opgezet. In een gemiddelde nieuwbouwwijk ontbreekt het hierdoor vaak aan een ‘hart’ met voorzieningen. Een commerciële plint is vaak de toveroplossing voor overheden en ontwikkelaars, maar daarmee kan in de meeste gevallen bij lange na niet worden voldaan aan de toekomstige vraag van nieuwe bewoners.

Neem als voorbeeld Amsterdam Noord, waar tot en met 2025 ruim 70.000 woningen bij moeten komen. Met gemiddeld twee inwoners per huishouden (op dit moment), komen er dus meer dan 140.000 inwoners bij in dat stadsdeel. En dat terwijl er maar weinig ruimte wordt geboden voor het uitbreiden van het bestaande voorzieningenaanbod naast die woningen.

Staat de multifunctionaliteit en leefbaarheid van (nieuwe) woonwijken hierdoor op het spel? De toekomst zal het uitwijzen, maar volgens mij slaan we in de winkelmarkt door in het beperken van nieuwbouw. De kantorenmarkt heeft eerder al aangetoond dat te veel beperkingen tot ongezonde situaties kunnen leiden, dus het is tijd om het tij te keren.

Over de auteur:
Michiel Boonen is consultant Research & Strategy bij vastgoedadviseur JLL.

Reageer op dit artikel