nieuws

Marcia Schless European teamlid Blue Building Institute BBI

Loopbaan

Met ingang van 1 februari 2019 zal Marcia Schless als teamlid Marketing & Communicatie toetreden tot het Blue Building Institute. Zij zal zich toeleggen op de verdere ontwikkeling en uitbouw van de organisatie.

Marcia Schless European teamlid Blue Building Institute BBI

Blue Building Institute BBI heeft als missie om een gezonde bebouwde woon-, werk- en leefomgeving te creëren voor haar gebruikers en stakeholders. BBI ziet het creëren van Smart- en Healthy Buildings en ook Smart Cities als een voorwaarde om daadwerkelijk een duurzame, circulaire omgeving te realiseren waarin de mens centraal staat. BBI heeft hiertoe als onafhankelijk non-profit kenniscentrum een netwerkplatform opgericht,  dat zich richting publieke en private sector focust op kennisdeling en uitwisselen van ervaringen door middel van events, opleidingen, cursussen, seminars en presentaties.

Met ingang van dezelfde datum heeft Schless besloten om haar werkzaamheden voor Dutch Women In Real Estate (DWIRE) neer te leggen. ‘Ik kijk met veel genoegen terug op de tijd bij DWIRE. Het enthousiasme van de leden en iedereen die haar inzet heeft getoond in de organisatie van deze vereniging hebben mij altijd gesteund in de overtuiging dat de initiatiefnemers in 2007 een gat in de markt met dit netwerk hebben gevuld.’

Reageer op dit artikel